Skovlund Tidslinje

 

Tidslinje for Skovlund og Omegn 1510 – 2013 – små og store begivenheder i området…
ÅR DATO BEGIVENHED
1510 Mandagen før Thomas dag tog Hans Ebsen i Skovlund et Tingsvidne på, at Sandemændene i Østre Herred kundgjorde deres Ed om Markskel.
1515 Navnet Schouflinding nævnes dette år.
1547 Mester Jens Varder får to gårde i Skovlund. Fæsterne var A. Hansen og P. Martensen.
1554 Slotsfoged Per Skiel på Koldinghus forlenes med en gård i Skovlund.
1573 Koldinghus Lens Jordebog viser, at Kronen stadig har 2 gårde i Skovlund.
1574 Kronen mageskifter den ene gård i Skovlund bort til Iver Vind.
1633 Chr. Thomissen Sehested til Tanderup afstår 1 Gård og et Bol her til Kronen.
1644 En gård udlagt til Ribe Hospital.
1683 Marknavne: Skalling, Bjelkager, Javrager, Kellingager, Hovkjærsbjerg m.fl.
1663 En gård 10 Td. Hartkorn ejes af Morten Ratmacher i Lybæk.
1664 Krongaard nævnes dette år Crongaard.
1688 Matriklen 1688 for Ansager sogn – Schoufling   (Skovlund).
1688 Morten Ratmachers gård og et øde Bol i Krongård udlægges til Ryttergods.
1700 Fra omkring 1700 slår skrivemåden Skovlund igennem.
1749 Køber Lindberg Krongaard af Hospitalet og bortfæster i 52 halvdelen til Rask Mikkelsen, hvis datter bliver gift med Thomas Nielsen
1765 Saxesen solgte de 5 gårde i Skovlund til Teilmann, Nørholm.
1765 Rotviggaard købes til selveje af enken Ellen Laugesdatter. Faderen var sognefoged Lauge Christensen.
1787 01.07. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn Øster Horne herred, Lundenæs amt.
1796 Skovlund blev udskiftet i 1796 og 1797.
1801 01.02. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn. Ribe amt.
1834 01.02. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1840 01.02. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1841 Der lejedes en skolestue i Lund.
1844 Et skolehus bygges på Mølbygårds mark.
1845 01.02. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1850 01.02. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1860 01.02. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1860 Nørholm havde sag mod Gyde Pedersen i Skovlund om fortabelse af fæstet, da han ikke længere evnede at klare forpligtelserne.
1862 Gårdene købes til selveje i 1862 og 1863.
1863 Krongaard købes til selveje af Kr. Laugesen, sognefoged og sognerådsformand.
1864 Mølby Kro bygges.
1868 Niels Larsen forpagter Mølby kro 1868-73.
1870 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1872 Skolegangen på Mølbygårds mark ophører, undervisningen flyttes til Skovlund by.
1873 Kroejer J.P.Hvid overtager Mølby kro, Ansagervej 30. Han opretter desuden købmandshandel 1873-84.
1874 Kornmøllen på Rotviggård nedrives og flyttes til Mellemvej, som overtages og drives af Niels Nielsen.
1879 Skovlund skole får sin første faste lærer, Jens Kristensen fra Adsbøl.
1880 Førstelærer Jens Kristensen gifter sig med Morten Hansens datter Hansine fra Ansager mølle.
1880 01.02. Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1883 03.01.

Stiftende generalforsamling i Skovlund andelsmejeri.

1883 12.06. Skovlund andelsmejeri indvies. Bygningssum: kr. 15.535.
1883 Skovlund andelsmejeris første bestyrer var Peter Ravn fra Hejls.
1884 Forpagter Jens Poulsen Vad overtager købmandshandelen på Mølby kro og køber samtidig Løkkegård, Rotvigvej 1.
1884 Ejer af Rotviggård, John Jensen, sælger møllen til et aktieselskab. Samme år flyttes den til nuværende plads i Skovlund by, Mellemvej 1.
1884 Kromand Laurids Johansen Bihl overdrog Mølby kro til sin svigersønNiels Nielsen i 1906.
1886
Der bygges et skolehus på Lund Mark.
1888 Skovlund indkøbsforening (brugsforening). Første lejemål Møllehuset ved mejeriet på Mellemvej.
1888 01.02. Bertel Mølby bliver første uddeler i den nye Skovlund brugsforening.
1890 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1896 Andelsmejeribestyrer Peder Nielsen (1896-1903) køber Aallinggaard.
1897 07.11. Skovlund andelsmejeri brænder ned til grunden, genopbygges på samme sted.
1897 Slagtermester Jens Iversen Jensen bygger Borgergade 8 med slagtehus.
1898 Smedeforretning bygges og etableres Ansagervej 8 ved Peder Pedersen.
1898 Anker Breum Ankersen etablerer murerforretning fra Nygårdsvej 21 og bygger Borgergade 10.
1898 Tømrer Niels Chr. Nielsen bygger Borgergade 5 i 1905. Fra 1912 drev han forretning på Hovedgaden 12 (den gamle skole). Her virkede han til sin død i 1930.
1899 Manufakturhandler Bertel Mølby begyndte i gammelt hus ved møllen, flyttede senere til Hovedgaden 2, som blev ombygget til forretning og beboelse.
1899 Rasmus Jensen bliver uddeler i Skovlund brugsforening.
1900 Niels Jørgen Frandsen køber Borgergade 18 og etablerer malerforretning.
1900 Træskomand Niels Pedersen byggede Hovedgaden 18.
1900 Skomager Peder Jakobsen bygger Borgergade 1 med værksted.
1901 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1902 Murermester Anker Breum Jakobsen bygger Borgergade 10.
1903 Skræddermester og manufakturhandler Peter Emil Theodor Madsen køber Borgergade 8 med værksted og butik. Marie Madsen er telefonbestyrer.
1903 Skovlund hotel, Nygårdsvej 13, bygges af Anker Ankersen og drives som pensionat. Opføres uden sal. Sælger 1918 og flytter til Borgergade 3.
1904 Fragtmand Jeppe Laugesen Jepsen kører med hesteforspand fragtrute til Tistrup station.
1905 Forsamlingshus bygges i Borgergade med bageri. Nuværende Borgergade 7 – 9. Første bestyrer var Mathea Thomsen, gift Rotvig Kristiansen.
1905 23.11. Skovlund Missionshus bygges.
1905 Tømrer Knud ”Snedker” Nielsen bygger Borgergade 15, senere Havrevænget 17.
1906 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe stift.
1906 Købmand Johannes Nielsen begynder som købmand i Borgergade 2.
1906 Lokalforenings- og mejeribestyrer A. Møller bliver uddeler.
1906 Skovlund kvægavlsforening stiftes.
1906 Skovlund brugsforening får ny uddeler, Niels Christensen, med bopæl og butik på Hovedgaden 2.
1906 Skovlund andelsmejeribestyrer Ole Olsen bliver uddeler i Lokalforeningen.
1906 Kromand og landbruger Niels Nielsen overtager Mølby kro efter Laurids JohansenBihl. Niels Nielsen dør 1942 .
1906 14.02. Skovlund lokalforening dannes. Første formand blev Bærtel Strebøl.
1906 Bertel Mølby bliver formand og forretningsfører i Skovlund brugsforening. (jubilæumsskrift)
1906 14.02. Skomager J.K. Madsen køber Borgergade 1 med skomagerværksted. Han var ogsåfrisør i indrettet baglokale 1907.
1907 Skræddermester Hans A. Hansen bygger Hovedgaden 20 med skrædderi. I 1918købte han Hovedgaden 4 og drev fortsat skrædderi og butik.
1907 17.05. Ansager sogneråd vedtager at tilskyde 60 kr. i præmie for indfangede rotter.Hver rotte betales med 5 øre.
1908 Skomager og fiskehandler Thomas Brorsbøl var bestyrer af Skovlund forsamlingshus, Borgergade 7-9. Senere ombyggede han huset til lejligheder. Kirstine Brorsbøl var syerske.
1908 06.07. Ansager sogneråd sælger Skovlund gamle skole til A. Jakobsen, Skovlund, for kr.9.500. Samtidig vedtages at opføre ny skole næste sommer.
1908 20.11. Ansager sogneråd sælger 1 ¼ tdr. land af skolens jord til byggegrund for den nyekirke i Skovlund. Købesum: 600 kr. Af Hans Jonsen, Skovlund, købte man en vej over hans ejendom som forbindelsesvej til den nye skole (2013: Nuværende Svinget). (Hans Jonsen boede på hjørnet af Svinget og Borgergade).
1908 23.04. Murer Hansen påtog sig at føre tilsyn med arbejdet ved opførelse af Skovlund skole for 175 kr.
1909 Murermester Herman Gøbel Poulsen nedsætter sig som murer i Skovlund. I 1920 byggede han Rolighedsvej 1.
1909 Skovlund skole bygges. (jubilæumsskrift).
1909 Kapellanbolig bygges til Skovlund præstegård, Lundvej 9.
1909 Skovlund husmandsforening stiftes med 18 medlemmer.
1909 Malerforretning og vognlakering, Borgergade 18, ved   Peder Therkildsen.
1909 Lokalforeningsbestyrer Lars Eskildsen bliver ny uddeler.
1909 Knud Johnsen bygger Hovedgaden 3 og kører fragtmandskørsel.
1909 Fransk vask og strygning, Lundvej 5, v/ Karen Nielsen, enke efter gårdejer Jens Kr. Nielsen, Gejlgård.
1909 Skovlund Kirke bygges. (jubilæumsskrift).
1909 30.07. Maren Thomsen, Skovlund, tildeles 30 kr. i begravelseshjælp og fra 1. august i alderdomsunderstøttelse 150 kr. årligt.
1909 03.09. Hans Madsen, Mølby kro, får skatten nedsat med 4,50 kr. til 12,00 kr.
1910 Skovlund skole står færdig. (jubilæumsskrift).
1910 20.01. KFUM i Skovlund starter.
1910 01.02. Lærer Jens Kristensen indstilles til kirkesanger ved Skovlund kirke.
1910 Murerforretning ved Thomas Bucholt bygger 1936 Hovedgaden 10 ”Vi To”.
1910 Skovlund KFUM-K stiftes.
1910 Dræningsmester Chr. Nielsen Hansen bygger Hovedgaden 16 med 2 lejligheder og butik til udleje. Han var gift med Johanne Nielsen Hansen.
1910 Håndkøbsudsalg ved Johanne Nielsen Hansen med apotekervarer og legetøj, Hovedgaden 16.
1910 okt. Rødt altertæppe skænket af Jensine og Margrethe Knudsen, Lærkeholt, ved Skovlund kirkes indvielse. (jubilæumsskrift).
1911 Poul Ferdinand Heinze åbner smedeforretning på Nygårdsvej 11.
1911 okt. Skovlund andelsmejeri udvider betydeligt.
1911 Slagtermester Jens Diksen overtager slagteriet Borgergade 11.
1911 Skovlund præstegård står færdig.
1911 Trikotageforretning bygges Hovedgaden 6 af Ane Pedersen.
1911 01.06. Skovlund kirkes præsteembede bliver officielt indviet ved kongelig resolution.
1911 Skovlund kirkes første præst, Peter L.M. Husum, indsættes.
Skovlund brugsforening deponerer spiritusbevilling hos politimesteren i Varde. (jubilæumsskrift).
1911 01.06. Bageri bygges Hovedgaden 1 ved bagermester Henrik Sørensen (1908-1958). Havde haft bageri siden 1908 i forsamlingshuset.
1912 Murerforretning, Borgergade 10, ved Kristian Peder Breum Jakobsen.
1912 Skomager R. Sørensen med værksted , Hovedgaden 4.
1912 Møller Niels Nielsen køber Borgergade 5 og indretter bogudlån.
1912 Manufakturhandler Rasmus Nielsen overtager igangværende manufaktur Borgergade 4.
1912 Smedeforretning ved Poul Ferdinand. Heinze flytter til Borgergade 19, hvor der bygges smedie og mindre beboelse i træ. (Flytter fra Nygårdsvej 1).
1913 Skovlund kornmølle, Mellemvej, købes af Knud Johnsen.
1913 28.03. M.P. Markussen søger om tilladelse til i egen bil at køre med passagerer mellem Mølby kro og Skovlund kirkeby. Ansøgningen blev bevilget med den tilføjelse, at ”der skal køres hensynsfuldt”.
1914 09.01. ”I henhold til min ansøgning om afholdsbevilling i min ejendom i Skovlund forpligter jeg mig til på tro og love, at der ikke finder kortspil sted i lokalet”. (Anker Ankersen).
1916 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1916 Skovlund andelskasses første formand Bertel Strebøl.
1916 01.02. Skovlund idrætsforening oprettes.
1916 01.02 Telefoncentral oprettes med 12 abonnenter. Bestyrer var Peter Emil Theodor Madsen indtil hans død 15.april 1919, hvorefter hans hustru, Marie Madsen, overtog stillingen. Fra 1. juli 1951 bestyrede en datter, Hedvig Kristensen, centralen. Antal abonnenter installeret i 1981: 350.
1916 Skovlund andelskasse: Stiftende generalforsamling.
1916 Lund skole bygges.
1916 25.02. Johannes Poulsen Vad ansættes som lærer på Lund skole, gift 1915 med Maren Nielsen.
1916 Cykelsmed Erlandsen til leje Hovedgaden 16.
1916 Skovlund kirke får ny præst, Frederik R. Nielsen.
1916

Skovlund borger- og håndværkerforening stiftes.

1917 15.10
Slagtermester Peder Højer Sørensen overtager slagteriet Borgergade 11.
1917 Skovlund transformatorforening oprettes.
1918 Maler Viggo Nielsen, Borgergade 12.
1918 Sadelmager H. Jensen Krogh, Borgergade 12.
1918 Skræddermester Hans A. Hansen køber Hovedgaden 4 til skrædderi og manufaktur.
1918 Cykelhandler og cykelsmed Michael Pedersen, Nygårdsvej 3.
1918 Skovlund hotel købes af uddeler Rasmus Jensen. Han dør 1919, men Bodil Marie Jensen fortsætter driften.
1918 Guld-, sølv- og urmagerbutik, Borgergade 12, ved Jens Peder Mortensen.
1918 Skovlund hotel overtages af Rasmus Jensen og videreføres som pensionat.
1918 29.12. Ulykke ved jernbaneoverskæring i Mølby. 3 unge mennesker omkom. Martha Markussen 20 år, Laurits Kristian Jensen 18 år, Henry Pedersen, Aarhus, 18 år.
1918 Skovlund bliver stationsby ved længdebanen Varde-Grindsted.
1919 Hatte- og modeforretning, Borgergade 3, ved Karen Kristensen, senere også boghandel og legetøj.
1919 14.03. Ansager sogneråd bevilger 25 kr. månedligt i alderdomsunderstøttelse fra 1. april til Mette Pedersen, Skovlund.
1919 13.08. Ansager sogneråd bevilger elektricitet i sognets skoler. De årlige afgifter betales af lærerne.
1919 21.11. Ansager sogneråd vedtager at udbetale 10 kr. til tøj for ubemidledes børn.
1919 12.12. Nogle unge i Skovlund ønsker at afholde bal til kl. 12 i forsamlingshuset. Det kunne ikke anbefales.
1919 Skovlund Andelskasse får telefon.
1919 Dræningsmester Jens Chr. Laursen, Markvangen 4 og Ansagervej 3.
1919 Cykelhandler Mathias P. Mathiasen bygger Nygårdsvej 3.
1919 Lokalforeningsbestyrer Laurids Holt Jensen bygger Ansagervej 15.
1919 Baneformand ved Varde-Grindsted privatbane,Thorvald A. Pedersen og hustru, stationsmester Anne Marie Pedersen, bygger 1921 Syrenvej 8.
1919 Skovlund kirke får ny præst, Jørgen Bachevold.
1919 Førstelærer Jens Kristensens afsked fra Skovlund Skole. (jubilæumsbogen).
1919 Førstelærer Klaus Vilhelm Sørensen fra Vorbasse ansættes på Skovlund Skole, gifter sig samme år med Maria Hay.
1919 31.12. Håndkøbsudsalg og legetøj, Hovedgaden 16. (1920-1945). ved Johanne Nielsen Hansen, bygger ejendommen 1910.
1920 01.02. Skovlund KFUM-Ks sangkor stiftes.
1920 Smedeforretning, Borgergade 19, videreføres af Harald Villadsen.
1920 Frisørmester Buchman Pedersen sidder til leje i Borgergade 12.
1920 08.11. Skjøde udstedes til lærer Kristensen, Skovlund, på en byggegrund fra skolen.
1920 11.11. Kr. M. Hermansen skjøder et stykke havejord til Lund skole.
1920 20.12. Sognerådet bevilger 100 kr. til Skovlund sygeplejeforening. Tombola i Skovlund anbefales.
1921 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1921 14.01. Sognerådet vedtager at ligne på kommende skatteydere for 1920 – 22 med i alt 120.000 kr.
1921 03.08. Sydvestjysk Andels Elektricitetsforsyning meddeler H.P.Hansen fuldmagt til på Ansager kommunes vegne at underskrive kommunens andel i garantisummen for nævnte selskab over for kreditforeningen obligation pålydende kr. 1.129.800.
1921 27.08. Knud Johnsen, Skovlund, andrager om nedsættelse af kommuneskat for 1921 – 22. Man vedtager at nedsætte hans skat med 50 %.Som vinterlærerinde ved skolen indstilledes Magdalene Kristensen. Ved Lund skole indstilledes Karen Kristensen for vinteren 1921–22.
1921 Elektriciteten kommer til Skovlund.
1921 22.09. Skovlund får gadebelysning (torsdag kl. 7,10).
1921 Slagtermester Niels Hansen åbner slagtehus og butik, Borgergade 11.
1921 Bødkerforretning , Syrenvej 4: Carl Sørensen bygger værksted.
1922 Lokalforeningsbestyrer Jens Peder Jensen bygger 1950 Fredensgade 10.
1922 17.01. Børnebogsamlingen i Skovlund ansøger om tilskud. Sognerådet bevilger 50 kr. Skat: Det vedtages at ligne kr. 125.000 i 1922 – 23. Deraf 100.000 på formue og lejlighed, 20.000 på ejendomsskyld 0g 5000 på hartkorn.
1922 16.02. Foreningen til udryddelse af rotter i Skovlund søger om tilskud. Sognerådet henlægger sagen.
1922 23.03. Sognerådet vedtager at garantere for underskud ved Varde-Grindsted jernbane med kommuneandel på kr. 7.560.Levering af tørv til Skovlund skole overdrages til Kristian Andreasen for 20 kr. pr. læs.
1922 12.07. Til kommunerevisor i stedet for afdøde lærer Kristensen, Skovlund, indstilledes Bertel Mølby. Som tilsynsførende med plejebørn indstilledes enkefru Kristensen.
1922 30.08. Som bestyrelsesmedlem for Varde-Grindsted jernbane genvalgtes R. Rasmussen, Skovlund, fra 1. september med suppleant Bertel Mølby.
1922 07.09. Skovlund kirke får ny præst, Hans P. N. Lykke.
1922 20.12. Der forelå udstykningsforretning fra Andreas Andreasen, Lærkeholt. Blev anbefalet. Skovlund håndværkerforening søger om tilladelse til tombola 3 gange i 1923. Bevilgedes med 4 stemmer mod 2.
1923 Skovlund håndværkerforening stiftes.
1923 Skovlund sogns borgerforening oprettes.
1923 Isenkram, våbenforretning og gartneriprodukter ved A. P. Testrup, der køber Borgergade 10.
1923 Slagtermester Iver Jensen overtager Hovedgaden 14 og indretter butik og slagtehus.
1923 Baneformand M. Sørensen ved Varde-Grindsted privatbane fra 1923-1940.Hustru Rasmine Sørensen stationsmester ved Mølby station til ca. 1940.
1923 Skovlund borgerforening danner en syge- og hjælpekasse, der også yder hjælp ved ethvert medlems død.
1923 08.02. Udvalg nedsat til at undersøge mulighed for i forening med mejeriet at bygge et vandværk.
1923 28.03. Det overlades til dyrlæge Lund at foretage eftersyn vedrørende oksebremselarven – om udryddelse er sket i Skovlund.
1924 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt.
1925 08.02. Cykelsmed A. Andersen, Nygårdsvej 3.
1926 Postmesteren i Varde bevilger udbringning af post 2 gange om dagen.
1928 Smedeforretning, Borgergade 19, videreføres af smed Holm.
1928 Skovlund kornmølle overtages af Niels H. Escherich. De senere år sammen med en søn og svigersøn.
1928 Niels H. Escherich bygger Ansagervej 4. (Møllehuset).
1928 Skovlund hotel overtages af Kirstine Jensen, (datter af Rasmus Jensen). Sælger i 1945 til Eli og Alma Nielsen.
1928 Vognmandsforretning, Lundvej 4, med lastbil. Aksel Larsen.
1928 Skovlund forsamlingshus nedlægges.
1929 Skovlund andelsmejeri udvides betydeligt.
1929 Skovlund hotels kørestald bliver ombygget til sal.
1929 Skovlund ungdomsforening dannes.
1929 Ligkapel bygges ved Skovlund kirke ved frivillig tegning i by og opland.
1929 Jan Sæbehus og Tatol, Ejner Nielsen åbner butik Borgergade 12, sælger i 1940
1930 28.03. Møde på Ansager hotel. Skovlund ønsker at blive selvstændig kommune.Der bliver nedsat et udvalg til behandling af sagen.
1930 24.04. Beboerne i Skovlund kræver afstemning om kommunedeling. Afstemningsdag d. 2.maj.
1930 03.05. Resultat af afstemningen d. 2. maj om kommunedeling:Skovlund 385 Ja-5 Nej, Ansager 5 Ja-526 Nej, Stenderup 4 Ja-265 NejStemmedeltagelse 76,8 %
1930 24.04. Ansager kommune vedtager at optage et lån på 110.000 kr. i Skovlund andelskasse.
1930 20.08. 400 skatteydere over 25 år fra Skovlund har sendt en anmodning om at blive udskilt fra Ansager kommune med tilbud om at overtage en vis part af kommunens gæld. Det bliver afvist.
1930 23.09. Indkvartering i Skovlund og Ansager af 6. artilleriafd. fra København på vej hjem fra skydeøvelse på Kallesmærsk hede. I alt et par hundrede mand. Ingen heste, men et større antal biler.
1930 20.08. Fedevareforretning, Nygårdsvej 3, startes ved Marie Mølby.
1930 23.09. Skomager J.Skals og Boline Skals, syerske,   Nygårdsvej 9.
1930 Frisørmester Aage Bork, salon til leje, Hovedgaden 8. Damefrisør Magny Bork, salon til leje, Hovedgaden 8. 1940 flyttede parret til Ølgod.
1930 Cykelsmed William Lyngø overtog Nygårdsvej 1 med værksted og butik.
1930 10.08. Nyt altertæppe (korsstingsbroderi) til Skovlund kirke syet af en kreds af Skovlunds kvinder.
1931 Gartnerforretning og gartneri, Borgergade 15, ved Sigfred Pedersen. Flyttede til Hjerting i 1952.
1931 02.01. Indbyggerantal: Skovlund kirkedistrikt: 990. Skovlund skoledistrikt: 689.
1931 11.03. Polarvinter i Danmark. Sne dækker hele sydjylland.
1931 Kirstens hjemmebageri ved Kirsten Jensen, Borgergade 13.
1931 Vognmandsforretning med lastbiler og lillebil: Akton Christensen køber i 1935 Lundvej 4.
1931 Ansager sogns venstreforening har afholdt den årlige generalforsamling på Ansager hotel. I det forløbne år har 155 medlemmer fra Skovlund meldt sig ud for at stifte deres egen forening i Skovlund.
1932 26.11. Ansager-Skovlund biblioteksforening. På generalforsamlingen i maj blev det foreslået, at foreningen deles i to selvstændige foreninger. Statens bibliotekstilsyn mener ikke, at foreningens budget er for stort til en forening, men hvis befolkningen ønsker det, kunne de kun anbefale en deling.
1932 Karetmagerværksted ved Johannes Clausen, der bygger på Ansagervej 6.
1932 Smedeforretning, Borgergade 19, ved Hans Hansen, der køber naboejendom og bygger ny beboelse på Borgergade 21.
1932 Skræddermester Chr. Hermansen køber Hovedgaden 13 til skrædderværksted og butik.
1932 Købmand Hans Chr. Jansen køber Borgergade 10 til mindre købmandshandel med tobaksvarer og konfekture.
1932 Vognmandsforretning ved Thomas Pedersen. Bygger 1954 Fredensgade 4-6.
1932 Sammenstød ved Mølby kro mellem bil og motorcykel, materiel skade.
1932 Flyvemaskine nødlander på Uddegårds marker. Efter vandpåfyldning letter den igen.
1932 16.02. Ulykke ved Mølby Kro. Motorcyklist og cyklist stødte sammen.
1932 25.08. Skovlund vandværk oprettes.
1933 16.08. Skovlund andelsmejeri: 50 års jubilæum (Jubilæumsskrift).
1933 Sognerådsvalget gav liste F Skovlund 350 stemmer, valgt blev J. Mølby og Kr. H. Kristensen.
1933 Mejeribestyrer Peder Nielsen bygger Lundvej 15. Han ”indførte” fodboldspillet i Skovlund.
1933 13.03. Skovlund idrætsbane anlægges.
1934 Ulykke i vejkrydset ved Mølby kro. En cyklist fra Skovlund stødte sammen med en motorcyklist og blev kvæstet. Cyklisten havde skylden.
1934 Tømrerforretning Hovedgaden 4 ved Stefan Marius Knudsen.
Frisørmester Ejner Jensen til leje Borgergade 10.
1934 21.08. Forslaget om deling af Ansager kommune. Ribe amtsråd vedtog i dag at udsætte sagen endnu et år. Forholdene er så indviklede, at ingen er i stand til at fastsætte den påkrævede erstatning til Ansager.
1935 Folketælling i Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt 3506 beboere i Ansager sogn, Skovlund kirkedistrikt 1027 beboere. For Skovlund kirkedistrikt er der blevet overført 3 familier til Tiphede fra Ansager. Skovlund by 344 beboere. For Skovlund og Lund er tallene endnu ikke opgjort.
1935 21.08. Aksel Larsen sælger vognmandsforretning Lundvej 4 og flytter til Lundvej 28 og driver fragtkørsel med heste.
1935 Malerforretning, Nygårdsvej 11, ved Andreas Weis.
1936 Karetmagerværksted, Ansagervej 6, overtages af Viggo Christensen.
1936 Skovlund kirke får ny præst, Povl O. Østergaard-Povlsen.
1936 Skovlund brugsforening bygger nyt på Hovedgaden.
1936 07.07. Skovlund borgerforening søger politimesteren i Varde om en ”helle” ved brugsen til regulering af færdselen. Det blev afslået.
1936 Skovlund & omegns mergelselskab oprettes.
1938 Hjemmebageri, Borgergade 13, overtages af Bjørn Rømhild.
1938 Smedeforretning, Borgergade 19-21, videreføres af Agner Nielsen.
1938 Frisørmester Ejner Jensen og hustru, damefrisør Margrethe Jensen, indretter salon Hovedgaden 8.
1938
Skovlund brugsforening: 50 års jubilæum. (jubilæumsskrift).
1938 15.02. Bertel Mølby fratræder stillingen som uddeler ved Skovlund brugsforening efter 50 år.
1938 Karetmager Viggo Christensen sælger Ansagervej 6, flytter til Ansagervej 9 og opfører værksted og beboelse på Tværvej 1.
1939 Skovlund husholdningsforening oprettet 5. september. ( Første formand: Magda Kristensen, 1939-1943.
1939 Skomager Ole Tarp Madsen overtog faderens (J. K. Madsens) værksted og butik, Borgergade 1.
1939 Fedevareforretning, Nygårdsvej 3, overtages af Anna Ankersen, og i tilbygning åbner Niels Chr. Ankersen manufakturhandel.
1939 Frisørmester Volmer Lotzhe overtager igangværende salon, Nygårdsvej 3.
1940 Sæbehus og Tatol: Emma Husted overtager igangværende forretning. Henrik Husted drev vognmandsforretning. Flytter til Krusbjerg ca. 1957.
1940 Baneformand Alfred Buch og hustru stationsmester Ane Buch ved Mølby station (1940-1950).
1940 Mølby og omegns mergelselskab har afsluttet udkørsel af mergel. Gravemaskinen kørt til Brande.
1940 10.07. Uddeling af svinekort. Skovlund, Kærbæk, Kroager og Ansager.
1940 Ærespræmier til malkere i Ansager-Øse og omegns landboforening: Chr. Jacobsen, Lund, Søren Jepsen, Skovlund, David Mortensen, Skovlund, Lilly Hede, Kærbæk, Anna Leth, Kærbæk, Richard Ladefoged, Oved.
1940 10.07. Uddeling af rationeringskort i Skovlund, Kærbæk, Ansager. Sognerådsformand E. K. Hennelund oplyser, at der var stort rykind, men mange havde glemt de gamle taloner.
1940 Skovlund kirke får ny præst Jens J.J. Rossel. ( 1941-1951)
1941 Mølby kro, Ansagervej 30, ophører med den Kgl. priviligerede bevilling og får midlertidig spiritusbevilling. Klara og Laurids Bihl overtager kroen og tilhørende landbrug indtil 1959.
1942 Slagterlærling Bech Hansen, Skovlund, bestod svendeprøve med ros og ug.32½ point. Højeste point er 34. Søn af slagtermester Hansen, Skovlund.
1942 Landbrugskursus i Skovlund, Nordenskov og Ansager. Strækker sig over 5 dage.
1943 02.11. Skovlund brugsforening ved uddeler Niels Christensen politianmeldt for at forfordele en kunde. Bødeforlæg 200 kr. (jubilæumsskrift).
1944 15.05. Julius Rask Thomsen bliver skudt af tysk vagtpost tæt ved sit hjem.
1944 06.06. Vaccination på Skovlund skole kl.15,45 ved kredslægen.
1945 Malerforretning ved Laurids Daugaard, Tværvej 1. Parret flyttede til Holsted i 1947.
1945 06.06. Damefrisør Ester Daugaard, salon på Tværvej 1. Datter af møller Escherich.
1945 Trikotageforretningen, Hovedgaden 6, overtages af Metha Mathiasen.
1945 Skovlund hotel overtages af Eli og Alma Nielsen, der driver det som afholdshotel. Køber Borgergade 10 efter afståelse af hotellet.
1945 05.05. ”7 bønderkarle” befrier Skovlund. Gruppen bestod af lederen Sigurd Nielsen, Nicolaj Jacobsen, Jørgen Uhd (død 1968), Laurids Krongaard Thomsen, Poul Skriver Svendsen og Søren Skriver Svendsen, alle Skovlund.
1945 Karetmager Viggo Christensen, Ansagervej 9, nedlægger virksomheden.
1945 05.05. Smedeforretningen, Hovedgaden 5, overtages af Aksel Sandfeld Hansen. Han køber Hovedgaden 16.
1945 Kristian Andreasen, Ålling, får Jydske landboforenings sølvmedalje for ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats.
1945 Slagterforretning, Hovedgaden 4, overtages af Rigmor Knudsen .
1946 Skræddermester Leo Harder køber Hovedgaden 13 med igangværende skrædderværksted og butik
1946 Baneformand Kristian Hinkbøl Pedersen ved Varde-Grindsted privatbane og hustru, stationsmester Kirstine Pedersen. (1946-1958) beboede Syrenvej 15.
1946 Skovlund brugsforening får ny uddeler, Ove Christensen, søn af den forrige uddeler Niels Christensen 1946-1981. (jubilæumsskrift). Ove byggede Ansagervej 26.
1946 Skovlund brugsforening. Generalforsamlingen stemmer nej til spiritusbevilling, 209 imod og 182 for (jubilæumsskrift).
1946 Mølby og omegns mergelselskab genoptager mergeludkørsel.
1946 Smedemester Aksel Sandfeld dør i trafikuheld ved sammenstød med toget ved Adelvej.
1946 20.08. Marie Sandfeld Hansen sælger smedeforretningen, Hovedgaden 5.
1946 12.09. Svend Østergaard starter vognmandskørsel først med heste, siden lastvognskørsel 1946-1966.
1946 30.10. Malerforretning, Tværvej 1: Helge Mikkelsen overtager igangværende forretning efter Laurids Daugaard.
1947 Købmand Holger Nielsen overtager købmandsforretningen Borgergade 2 efter sinfar, Johannes Nielsen.
1947 Skovlund andelsmejeris bestyrer, Henning Poulsen, bygger Kornvangen 19 i 1977.
1947 Venstres ungdomsforening er stiftet for Skovlund og Ansager.
1947 Mølby og omegns mergelselskab stiftet under overværelse af driftsleder Olsen, hedeselskabet og ingeniør Lind.   Bestyrelsen: Thomas Nielsen Stenderup, Jæger Andersen, Urup, Jens Larsen, Hejbøl, Thomas Thomsen, Tyndkjærgård, Olav Nissen, Ålling.
1947 05.04. Venstres ungdoms møde på Skovlund hotel ”Venstres folkelige linje”.
1947 13.06. Skovlund kartoffelkogerforening stiftes.
1948 29.11. Tyndkær fryseri oprettes.
1948 Frisørmester Robert Andersen overtager igangværende frisørsalon, Nygårdsvej 3.
1948 Færdselsuheld ved Mølby. Et hestekøretøj ville ikke vige for en overhalende lastbil. Chaufføren Alfred Sørensen, Aarhus, samt en medhjælper endte i grøften. Halvdelen af lasten blev ødelagt. Ingen personskade.
1948 Skovlund lystanlæg anlægges.
1949 23.07. Kruseslægten holder slægtsmøde. Blandt deltagerne var Karl Kruse, Lindegården, Galtho, Peder Kruse, Lærkeholt og Niels Ebbesen, Skovlund, der var alderspræsident.
1949 Skovlund kornmølle nedbrænder, genopbygges ikke.
1950 23.07. Skovlunds handlende og hotel søger spiritusbevilling. Nej fra sognerådet.
1950 Mekaniker Hans Pedersen etablerer værksted i baghus, Lundvej 6.
1950 Konfekture, apotekervarer og tobaksforretning ved Martha Jensen, Hovedgaden 14.
1950 De gamles hjem bygges.
1950 Skovlunds handlende og hotellet får spiritusbevilling.
1951 Damefrisør Ragna Augusta Rasmussen åbner salon, Hovedgaden 18.
1951 Manufakturhandler Niels Block Møller overtager igangværende manufakturforretning, Borgergade 4.
1951 28.06. Tove Marianne Nielsen bliver dræbt ved tragisk ulykke, 2½ år gammel.
1951 Skovlund kirke får ny præst, Bent G. Kelstrup.
1952 28.06. Skovlund brugsforenings generalforsamling stemmer ja til spiritusbevilling, 83 for og 63 imod, men ved folkeafstemning i Skovlund stemte 342 for og 182 imod.
1953 Automekaniker Andreas Schack Callsen indretter værksted, Hovedgaden 5. Flyttede 1956 til Hovedgaden 23.
1954 Britta Rasmussen, 3 år gammel, datter af vognmand Chr. Rasmussen dræbt af traktorfører på 15 år foran Skovlund brugsforening.
1954 Hedvig Kristensens søn, Sven Kristensen, bliver dræbt i motorcykelulykke på vej hjem til kasernen i Aarhus.
1954 04.02. Peter Dalgas overtager smedeforretningen, Hovedgaden 5.
1955 Birgit Jensen, Hovedgaden 14, bliver kvæstet ved motorcykeluheld og føreren dræbt.
1956 Murerforretning, Borgergade 12. ved Svend Haugaard Rasmussen. Gerda Rasmussen var damefrisør.
1957 Skovlund kirke får ny præst, Enrico Bjerre.
1957 Inger Andersen overtager gartnerbutik, Borgergade 15. Solgte butikken 1977 og blev ekspedient hos købmand Holger Nielsen.
1957 Stationsmester Karen Pedersen, Syrenvej 15 (1958-1972). Karen Pedersen tillige postekspeditrice indtil 1993.
1958 Max Madsen overtager igangværende bageri, Hovedgaden 1.
1958 Mølby kro, Ansagervej 30, købes af Jens Oehlensläger, der driver kroen med afholdsbevilling og selskabslokaler. Flyttede til Esbjerg 1960.
1959 Skovlund andelskasse flytter til Ansagervej 1-3.
1960 03.11. Lokalforeningen køber Skovlund tømmerhandel.
1961 Lokalforeningsbestyrer Verner Bruun bygger i 1966 Solbakken 6. Anna Bruun ansat samme tid som Verner Bruun.
1961 Boghandel: Marie Gejl Jensen køber igangværende boghandel, Borgergade 3, og flytter den til Nygårdsvej 3.
1961 Murerforretning Syrenvej 15 ved Henning Pedersen.
1961 Skovlund andelskasse flytter til Ansagervej 1 – 3.
1962 Skovlund hotel overtages af Ejvind og Anna Christensen med spiritusbevilling. Sælger 1974.
1962 Skovlund andelskasse: Ny formand er Andreas Sand Kristensen. (jubilæumsskrift).
1962 Skovlund brugsforening får selvbetjening. (jubilæumsskrift).
1962 Skovlund varmecentral etableres 1963.
1963 07.08.
Skovlund skole: Indvielse af den udbyggede skole 1963.
1963 16.03.
Skovlund brugs har 75 års jubilæum.
1963
Lokalforeningen anskaffer en pillepresse.
1963 Slagterforretning ved bestyrer Bent Koue Andersen, Hovedgaden 4.
1963 07.08. Konfektureforretning: Birgit Jensen overtager igangværende forretning efter sin mor, Martha Jensen, Hovedgaden 14.
1963 Vognmandsforretning ved Marinus Madsen, Fredensgade 13, der overtager forretningen efter Thomas Pedersen.
1963 Mølby kro nedlægges 1964.
1963 Tyndkær fryseri nedlægges.
1964 Lokalforeningen bygger plansilo med nyt tørreri og transportanlæg. Plansiloens mur mod vest vælter ud og blokerer jernbanen.
1964 Lokalforeningen begynder nedfældning af ammoniak for landmændene.
1964 28.11. Ole Tarp Madsen startede maskinerne til det nye fjernvarmeværk. ”Det virkede tilfredsstillende”.
1965 Trikotageforretningen, Hovedgaden 6, overtages af Martha Højberg.
1965 Sigurd Nielsen, Ålling, får Jydske landboforenings sølvmedalje for ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats.
1965 Bagermester Jens Peder Pedersen overtager igangværende bageri, Hovedgaden 1.
1966 Skovlund brugsforening og købmand begynder at forhandle mælkeprodukter.(Brugsens jubilæumsskrift).
1967 Skovlund og Ansager mejerier fusionerer, Ansager mejeri nedlægges.
1968 Fabrikant Ole Flensted starter firmaet ”Sanalco”.
1968 Damefrisør Anna Pedersen begynder salon Solbakken 17.
1968 Kommunesammenlægning mere?
1970 Børnehaveklassen på Skovlund skole forsøges nedlagt, men amtsrådet nægter kommunen tilladelse til at nedlægge børnehaveklassen.
1970 Vognmandsforretning, Lundvej 4 ved Akton Kristensen overtages af Chr. Rasmussen, (Skallinggård), boende Ansagervej 4.
1970 Kai Knudsen bliver amtsborgmester.
1970 Kommunevalg. Borgmester Alfred Jeppesen bliver genvalgt.
1970 12.03. Foredrag i Skovlund præstegård. Forfatteren Salomon Frifelt fortæller om sin rejse til Israel.
1970 28.03. Skovlund- aften for ”de unge på 40” på Skovlund hotel.
1970 28.02. Gymnastikopvisning med 7 hold på Skovlund hotel. Bagefter bal med The Hitcocks.
1970 Kirkenyt i Skovlund. I 1969 blev der født 7 drenge (9 døbt, født 3 piger (5 døbt); der viedes 9 par. Begravedes 9 mænd og 5 kvinder.
1970 19.02. Broderiudstilling på Skovlund hotel med Birgit Eges broderier.
1970 05.02. Skovlund brugsforening går ved generalforsamlingsbeslutning over til kontant betaling. (jubilæumsskrift)
1971 01.02. Varde-Grindstedbanen nedlægges.
1971 27.11. Skovlund skole laver egnsmuseum med stor udstilling.
1972 01.02. Skovlund skole får børnehaveklasse.
1972 Skovlund kroketklub med flere: Stiftende generalforsamling.
1972 Lokalforeningen køber det gamle baneareal og udvider lagerbygningen.
1972 Skovlund konfirmandstue bygges.
1973 Det gamle pakhus bag Brugsen nedrives.
1973 24.10. Slagterforretning overtages af Bent Koue Andersen.
1973 nov. Bodil Tybjerg tiltræder som præst ved Skovlund og Bejsnap kirker.
1973 Skovlund hotel overtages af Signe Sadova og Kai Knudsen (1974-1977).
1974 sep. KONTAKT-siderne i Ugeavisen tager sin begyndelse efter forslag fra sognepræst Bodil Tybjerg. Holger Christensen som første redaktør.
1975 Lærkebyg ved Christian Nielsen, Lærkeholtvej 1. Købte Borgergade 15.
1975 sep. Skovlund kartoffelcentral etableres ved Niels Guldager, Nørremarken 13.
1975 Ribe amts boligselskab bygger 4 rækkehuse på Solbakken nr. 26-28-30-32.Indskud kr.13.230.
1975 19.08. Konfirmandstuen indvies efter aftengudstjenesten ved B. Kelstrup. Menighedsrådet vært ved en kop kaffe.
1975 22.09. Stud.scient.pol. Max Kruse, Aarhus, holder møde i konfirmandstuen:” Skal vi hjælpe i u-landene”?
1975 01.01. Dyrlæge Henrik Chr. Lundegaard overtager dyrlæge Søren Emil Backs praksis og indtræder samtidig som partner og ejer sammen med dyrlægerne på Ansager dyrehospital.
1975 27.10. Cand.scient.pol. MF Bertel Haarder holder møde i konfirmandstuen:” Den organiserede arbejdsløshed”.
1975 08.01. Reception på Skovlund hotel. Overtagelse ved Signe Sadova og Kai Knudsen.
1975 Kirkenyt 1974: Døbte 12 – konfirmerede 21 – viede 5 – begravede 13.Kollekterne 5538,95 kr.
1975 11.03. Niels Højlund holder foredrag i gymnastiksalen, Skovlund skole, med emnet ”Tidens spøgelser” – nogle kommentarer til den aktuelle samfundsdebat.
1975 14.12. Julekoncert i Skovlund kirke. Organist Elias Andersen leder ungdomskoret fra Trinitatis kirke, Fredericia.
1976 17.01. ”Gammelmandsbal eller Kontaktgilde” med spisning på Skovlund hotel. 26 kr. pr. person.
1976 05.02. Kirkenyt 1975: Døbte 10 – konfirmerede 16 – viede 7 – døde og begravede 13 – kollekter 6145.75 kr.
1976 16.02. Lektor cand.psych. Gudrun Appel, Danmarks Lærerhøjskole, Skive, holder foredrag i konfirmandstuen over emnet ”Menneskets livsaldre”.
1976 KONTAKT, februar 1976: Skovlund missionshus fejrer 70 års dag.
1976 24.02. Skoleinspektør Henry Lauridsen prædiker i Skovlund kirke kl. 19,30. Efter gudstjenesten kaffe og salmesang i konfirmandstuen.
1976 KONTAKT, marts: Der bygges ny kirkemur og nye toiletter vest for skolekøkkenet.
1976 22.03. Rejsesekretær Hans Vestager taler i konfirmandstuen om ”Folkelighed og landsbysamfund”.
1976 02.05. Konfirmation i Skovlund kirke.
1976 KONTAKT, maj: Jensine og Margrethe Knudsen skænker nyt altertæppe.
1976 Skovlund handelsgartneri ved Inger Andersen overdraget til Kirsten og Svenning Pedersen. Forretningen flyttet til købmand Holger Nielsen.
1976 Skovlund rideklub afholder stiftende generalforsamling.
1976 Juni 23. 700 damer giver gymnastikopvisning på den nye fodboldbane i anledning af idrætsforeningens 60 års jubilæum.
1976 04.10. Martha Haarder, højskolelærer ved Rønshoved højskole, taler i konfirmandstuen om ”Familien – livets arnested”.
1976 02.11. Rektor Fr. Frederiksen taler om ”Bogen – underholdning eller livsoplysning” i konfirmandstuen.
1976 nov. Højskolelærer Jørgen Knudsen, Kolding, taler i konfirmandstuen om ” Hvordan indoktrinerer folkeskolen”?
1976 20.11. Borgerforeningen opfører ”Du kan ikke ta´ det med dig”. Stykket opførtes senere for Ansager-Skovlund mejerikreds.
1976 11.12. Skovlund missionshus fejrer 70 år.
1976 13.12. Salmesangsaften i Skovlund præstegård ved pastor K.E.Jensen
1977 31.01. Skovlund håndværker- og borgerforening fejrer 50 år.
1977 02.04. Lærer Sørensen begraves.
1977 23.05. Husholdningsforeningen opretter legestue i spejderhuset. Hertha Møberg og Inga Nielsen bliver ledere.
1977 22.06 Idrætsforeningen opfører ”Eventyr på Fodrejsen” i præstegårdshaven.
1977 Skovlund hotel købes af fabrikant Flensted A/S, der renoverer hotellet, som videreføres med forpagter Elna Hjortflod   1977-1983. (HH).
1977 Lokalforeningen bygger ny hal til trælast og byggemarked.
1977 Ny kirkemur og toiletbygning ved kirken.
1977 Flag ved kirken.
1977 Skovlund brugsforening får tipsforhandling og bladsalg. (jubilæumsskrift)
1977 Købmand Holger Nielsen får bladsalg.
1977 Ølgod sparekasse åbner filial, Hovedgaden 8.
1977 Der startes åbent hus i konfirmandstuen for unge.
1978 KONTAKT, februar: 6. Klasese opfører ”Albert” af Ole Lund Kirkegaard.
1978 Skovlund fællesantenne opstilles. Indviedes 15. februar 1978.
1978 maj Skovlund fællesantenne offer for lynnedslag.
1978 feb. Automekaniker Svend Erik Kristensen køber Nygårdsvej 2 og indretter mekanikerværksted for biler og traktorer. (1978-1995).
1978 maj. Træhus på hjørnet af Ansagervej og Kornvangen bygges af Jenny og Kurt Strunk Jensen. (Selvbyggere).
1978 KONTAKT, juni 1978: Den 5. juni rejste 3 klasser og 5 lærere, i alt 59 personer, til Møn.
1978 Kristian Rotvig Jensen bliver valgt som borgmester ved kommunalvalget.
1978 juli Der udgives et særnummer af KONTAKT.
1978 22.07. ”Cabaret Skovlund” opføres i teltet på stadion i sportsugen.
1978 Marie Nielsen vinder præmie for sloganet ”Der er grobund i Skovlund”
1978 22.07. ”Skovlund-valsen”, forfattet af Tage Christensen, bliver lanceret første gang i teltet på stadion i sportsugen.
1978 22.07. Limax A/S, limtræ, Nørremarken 5.
1978 KONTAKT, august: Sportsfesten blev en kæmpesucces – og med strålende vejr.
1978 KONTAKT, august: Skovlund kirke får nyt altertæppe, broderet af Dinna Munch, Karen Bjerre, Hertha Møberg og Edna Kruse. Tegnet af Vilhelm Hovman, lærer på Skals håndarbejdsskole.
1978 KONTAKT, oktober 1978: Åbent hus i konfirmandstuen for 3. gang. Gudrun Andersen leder.
1978 30.07 Bodil Gøbel er solist ved kirkekoncert.
1978 Ølgod kommunes biblioteker begynder udlån af lydbøger.
1978 04.11. Skovlund søndagsskole fejrer 90 års jubilæum.
1978 KONTAKT, december: Ingolf Kjær Sørensen, søn af Hans Kjær Sørensen, er I Bangladesh, udsendt af Danida som landbrugstekniker.
1978 KONTAKT, august 1978: Skovlund kirke får nyt altertæppe, broderet af Dinna Munch, Karen Bjerre, Hertha Møberg og Edna Kruse. Tegnet af Vilhelm Hovman, lærer på Skals håndarbejdsskole.
1979 Skovlund andelsmejeri nedlægges.
1979 KONTAKT, februar: Birgith Højberg fortæller om sine oplevelser fra sit kibbutzophold i Israel.
1979 Flensted A/S overtager grund og bygninger efter andelsmejeriet og påbegynder konservesindustri i bygningerne.
1979 aug.     Nygårdsvejs traktor- og bilværksted åbner.
1979 Skovlund kartoffelcentral, Nørremarken 13, videreføres afEgon Larsen og Bertel Strebøl Larsen efter Niels Guldager og søn.
1979 Boghandelen, Nygårdsvej 3, nedlægges ved Marie Gejl Jensens død.
1979 Bodil Tybjerg fratræder som præst ved Skovlund og Bejsnap kirker.
1979 25.02. Skovlund-Ansager-hallen indvies. Er bygget ved privat indsamling. Skovlund borgerforening skænker gave, udført som ”Der er grobund i Skovlund” i rundjern af Øllgaard Jensen, Lem.
1979 nov. Automekanikere Jørn og Benny Callsen overtager forretningen Hovedgaden 23 efter deres far, Andreas Callsen.
1979 04.11. Skovlund damejuniorhold bliver Jyllandsmestre i fodbold.
1980 24.02. Vognmandsforretning, Lundvej 4, overtages af Svend Aage Rasmussen, der køber Havrevænget 15.
1980 KONTAKT, februar: Ole Kristensen indleder sin fortælling om rejsen til Nepal.
1980 Skovlund kirke får ny præst, Hans Bisgaard.
1980 febr. Skovlund-prisen gives til Andreas Sand Kristensen.
1980 Skovlund sognearkiv stiftes.
1980 KONTAKT, april: Charlotte Christensen fortæller om sit ophold i England.
1980 febr. Vognmandsforretning ved Chr. Rasmussen overtages af sønnen, Svend Aage Rasmussen. Køber Havrevænget 14, der blev afstået 1980.
1980 KONTAKT, juni: Historisk weekend afvikles 16.-17.-18.-19. oktober.
1980 KONTAKT, juni: Tage Christensen holder båltale med emnet: Stadig megen overtro i Danmark.
1980 08.07. 46 Skovlund-spejdere er med på spejderlejren i Langeskov på Fyn.
1980 Skovlund brugsforening får nyt uddelerpar, Nina og Thomas Nielsen.
1980 KONTAKT, juni/juli: Niels Jørgen Nielsen ansat som forretningsfører i Skovlund andelskasse.
1980 KONTAKT, oktober: Ejnar Kruse skriver om Skovlund missionshus, der indviedes den 13. december 1905. Det havde kostet 3.900 kr. (Tidligere Svendborg).
1980 Gamle Hestehauge etableres i det nedlagte mejeri.
1981 Skovlund lokalforening: 75 års jubilæum. Udgiver jubilæumshefte.
1981 Skovlund IFs fodbolddamer kåret til årets idrætsnavn.
1981 12.02. 6. klasse opfører Ali Ben Akbar.
1981 14.02. Gudrun Ølgaard Andersen bliver ansat som kirkesanger ved Skovlund kirke.
1981 KONTAKT, marts: Elvin Jepsen fortæller om en rejse til Ægypten.
1981 Feb. ”Cabaret Skovager” bliver opført til støtte for minibus til plejehjemmene i Skovlund og Ansager.
1981 KONTAKT, marts: Røde kors, Ølgod, tilbyder besøgstjeneste. Henvendelse kan ske til Nanna Nielsen, Skovlund.
1981 KONTAKT, april: Der skal lægges nyt tag på kirken i år, oplyser menighedsrådet.
1981 KONTAKT, april: Elvin Jepsen fortæller om en rejse til Ægypten (fortsat).
1981 01.11. Købmand Holger Nielsen: 75 års jubilæum.
1981 01.12. Vognmandsforretning ved Tove Jørgensen og Niels Ove B. Kristensen, Nørremarken
1981 KONTAKT, december: Gudrun Øllgaard Andersen ansættes som kirkesanger.
1982 20.01. Violinisten Anker Buch besøger Skovlund skole.
1982 05.02. Pastor Enrico Bjerre afgår ved døden.
1982 11.02. Slesvigske fodregiment spillede på skolen. En fornøjelig time.
1982 23.05. Skolens 6. og 7. klasse rejser til Møn.
1982 KONTAKT, juni: Aage Ladefoged holder båltale: På bålet for sandheden.
1982 08.08 Idrætsforeningen opfører stort underholdningsprogram ved afsluttende fest.
1982 KONTAKT, februar: Idrætsforeningens nye klubhus næsten færdig. Beboerne havde samlet 115.000 kr. ind.
1982 03.09. Den årlige idrætsdag afholdes sammen med Gårde, Lindbjerg og Strellev friskole.
1982 26.09. Skovlund andelskasse: Ny formand er Christian Rotvig Jensen. (jubilæumsskrift)
1982 Skovlund brugsforening indfører dividendestop.
1982 KONTAKT, oktober: Gerda, datter af Else Jensen, Aalling, er udtaget til KFUMs idrætsforbunds landshold i håndbold.
1982 KONTAKT, oktober: Jan, søn af Marie og Aage Rotvig, erhverver fysikernålen for sin additionsmaskine.
1982 Skovlund-prisen tildeles Martin Nielsen og Holger Christensen.
1982 Erhvervsudvalget udsender ”Skovlund-betænkning”, omhandlende mange emner.
1982 Beboerne på Kornvangen får ikke ”Stillegade”.
1982 Skovlundsangerne stiftes med Rena Bisgaard som dirigent (1982-1986).
1982 Tøstesen og Birthe Tranberg begynder fabrikation af plastrør på Lund gl. skole.
1982 12.11. Gerda og Harry Lauridsen, Ålling ,får Jydske landboforenings sølvmedalje for ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats.
1982 Ulykke på Ansagervej: En ung pige, Lene Thomsen fra Ansager, bliver dræbt på vej hjem fra sportsfest i Skovlund ( 7.12.1966 – 8.8.1982).
1982 19.11. ”Cabaret Busselund” på Skovlund hotel opføres for at skaffe penge til julebelysning. Samtidig opføres ”Hyrdinden og skorstensfejeren” af Karin Lorentzen, Rene Kristiansen og Margit Kristiansen.
1982 Skovlund kartoffelcentral, Nørremarken 13, videreføres alene af Egon Larsen. Han og Bertel Strebøl overtog virksomheden i 1979 efter Niels Guldager.
1983 KONTAKT, januar: Skovlund kroketklub har tilmeldt sig RAGU.
1983 08.02. Sølvmøde med Ole Faber. Ca. 20 interesserede.
1983 Fabrikant Ole Flensted køber Skovlund hotel af Elna Hjortflod.
1983 Vognmandsforretning ved vognmand Marinus Madsen overtages af vognmand Poul Møller Larsen, Lundvej 3.
1983 KONTAKT, februar: Skovlund-prisen tildeles købmand Holger Nielsen.
1983 07.04. 4-H udvalget indbyder til aktiviteter for børn.
1983 Juni Skovlund idrætsforening etablerer tennisbane ved stadion.
1983 KONTAKT, juni 1983: Beboere på Skovlund plejehjem på tur til Årø i Lillebælt.
1983 07.08 Idrætsforeningen opfører Skovlund-revyen i teltet
1983 25.08. Skovlund badmintonklub sluttes sammen med SIF.
1983 Borgerforeningen opfører Røverne fra Rold.
1984 Skovlund-prisen tildeles Skovlund-spejderne.
1984 02.02. Forfatteren Hjørdis Varmer fortæller for skolens 6. og 7. Klasse.
1984 10.02. Skovlund skoles 6. klasse opfører eventyret ”Bolettes boller”, skrevet af lærer Viggo Timmermann.
1984 Skovlund skole: 75 års jubilæum.   (jubilæumsskrift) 1160 elever var med.
1984 Borgerforeningen opfører Livet på Hegnsgaard.
1984 El-installatør Bjarne Lauridsen, Borgergade 16, begynder forretning
1984 Bygningerne Ansagervej 6 solgt til Skovlund andelskasse – det forhenværende karetmagerværksted.
1984 10.03. Konfirmander fra 1954 mødes til klassefest.
1984 april Holger Støjbjerg, Hovedgaden 27, udnævnes til æresmedlem af jagtforeningen.
1984 27.04. Koncert i skolens gymnastiksal til fordel for et jubilæumsskrift til skolens 75 års jubilæum.
1984 KONTAKT, maj: I Skovlund lystanlæg opstilles en svævebane på ca. 25 meter.
1984 Skovlund gruppen A/S, Henrik Lauridsen.
1984 KONTAKT, juni: 6. og 7. klasse på en uges ophold på Møn.
1984 30.07. Radio Syd besøger Sanalco.
1984 august Tennisudvalget afleverer den nye bane til formanden, Jens Vad Larsen.
1984 august Rejsegilde på Skovlund andelskasse og indvielse af tilbygning.
1984 31.08. Den årlige idrætsdag i Lindbjerg. Gårde og Skovlund skoler var med.
1984 sept. Holger Christensen fratræder KONTAKT efter 10 år.
1984 sept. Skolenævnet udgiver Skovlund skoles jubilæumsbog 1909 – 1984.
1984 Skolejubilæet blev et tilløbsstykke af format.
1984 22.10. Borgermøde om plejehjemmets fremtid.
1985 03.01. Nyt borgermøde om plejehjemmets fremtid.
1985 Smedemester Kristian Støjberg , Borgergade 19-21, overtager igangværende smedeforretning efter Agner Nielsen.
1985 Kenneth Ladefoged Nielsen overtager igangværende bageri, Hovedgaden 1.
1985 01.04. Erhvervsudvalget udgiver en etableringsmappe om Skovlund som håndværkerby.
1985 Idrætsforeningen hædrer afdøde Knud Gudmund Hansen med nyt indgangsparti til stadion (med mindeplade).
1985 SIFs miniputter vinder amtsmesterskab.
1985 15.07. Nanna og Agner Nielsen sælger smedevirksomheden til Chr. Støjberg, Hadsund.
1985 02.11. Borgerforeningen opfører ”Tre mand i sneen”.
1985 KONTAKT, august: Bygdø porcelæn fremstiller en platte   af Skovlund kirke i anledning af 75 års jubilæet.
1985 30.08. Den årlige idrætsdag afholdtes i Skovlund. Gårde og Lindbjerg var med.
1985 sept. I kommuneplanlægning frem til 1990 pointeres, at Skovlund plejehjem nedlægges og i stedet indrettes til handicapvenlige boliger.
1985 01.10. Max Madsen fratræder som formand for Skovlund varmeværk. Han afløses af Svend Aage Kristiansen.
1985 Skovlund kirke har 75 års jubilæum. Festen markeres med gudstjeneste 6. oktober.
1985 17.11. Skjern pigekor giver fremragende koncert i Skovlund kirke.
1985 Dec. Skovlund Ifs miniputter vinder amtsmesterskab.
1986 Murerforretning, Fredensgade 2, ved Børge Rasmussen efter Henning Pedersen.
1986 Kenneth Ladefoged Nielsen overtager bageri efter J.P.Pedersen. Nedlagt 2000.
1986 Lokalforeningen opfører tørreri til 6,5 mio kroner.
1986 Minna Kyed, Skovlund, hædres for 60 års deltagelse i gymnastik.
1986 10.02. Vinterhøjskole i Skovlund konfirmandstue første gang. Over 50 deltagere fra hele landet. (10.-15. februar).
1986 Købmand Peter Breum Nielsen overtager købmandsforretningen, Borgergade 2.Nedlagt 1994.   (HH)
1986 10.02. Skovlund andelskasse: Ny formand er Johannes Nielsen.   (jubilæumsskrift)
1986 01.04. Anna og Verner Bruhn har 25 års jubilæum. ”De har tjent bønderne gennem 25 år”.
1986 april Minna Kyed, Skovlund, hædres for 60 års deltagelse i gymnastik.
1986 13.05. Skovlund invest stiftes med grundkapital 201.000 kr.
1986 juni Hanne Vad og Anne Marie Ladekjær fratræder lærerembeder ved Skovlund skole. Inge Overgaard, Hammerum, overtager gymnastik og håndgerning.
1986 Harry Hansen bliver valgt som borgmester ved kommunevalget.
1986 Skovlund hotel tilkøber Nygårdsvej 11 til privatbolig.
1986 Juli Holger Christensen bliver igen redaktør af KONTAKT.
1986 07.07. Spejdernes vandrelejr til bl.a. Givskud.
1986 August Den franske forfatterinde Erica Simon besøger Kai Knudsen i Skovlund.
1986 Skovlund Invest: Stiftende generalforsamling den 13. maj 1986. (sognearkivet)
1986 KONTAKT, september: Ole Gejl udnævnt til fuldmægtig i Skovlund andelkasse.
1986 KONTAKT, september: Bo Pedersen skal lede ”Ting og kram” i Tarm.
1986 KONTAKT, november: Skovlund og Ansager plejehjem vil i fællesskab samle ind til en bus.
1986 07.11. 6. klasse opfører ”Ali Baba og de 40 røvere. Fuldt hus.
1987 KONTAKT, januar: IM vil samle ind til et klaver i missionshuset.
1987 11.12. KONTAKT, januar: Ved IMs årsfest fortalte Asta Kiilerich om israelsmissionær Abraham Scheradsky.
1987 Skovlund vinterhøjskole fra 23. til 27. Februar.
1987 KONTAKT, februar: Skovlund håndværkerforening opløst. Arkivalier opbevares i sognearkivet.
1987 06.02. Cabaret Handibus optræder til fordel for plejehjemmene i Skovlund og Ansager. Opførelsen blev et tilløbsstykke (formål: Indsamling til bus).
1987 Skovlund Tour de Pedal starter op den 23.4. 1987.
1987 Skovlund andelskasse: Ny formand er Holger Bjørnskov. (jubilæumsskrift)
1987 KONTAKT, maj: Den fælles bus til plejehjemmene ankom under stor festivitas.
1987 KONTAKT, april: Skovlund-sangerne laver optagelse den 21. Maj til senere udsendelse i Radio Syd.
1987 Nordia Lys ved Citta Flensted overtager
1987 23.04. Skovlund Invest bygger industrihus på Nøremarken.
1987 Skovlund andelskasse tilsluttes Danske andelskassers bank.
1987 Skovlund plejehjem får bus til Ansager og Skovlund. Bussen døbes Skovager.
1987 Legestuen fylder 10 år med ca. 140 børn. Åbent hus den 23. maj.
1987 11.06. Efter 15 år forlader Elly Christensen sit arbejde på Skovlund plejehjem.
1987 KONTAKT, juni: Inga Haarder ( datter af afdøde Marie og Laurids Gejl) indleder erindringer fra den gamle købmandsgård.
1987 19.06. Sommeraften med Skovlund-sangerne i Radio syd.
1987 KONTAKT, juli: Max Kruses båltale: En hyldest til Skovlund.
1987 KONTAKT, juli: Inga Haarder slutter sine erindringer fra købmandsgården.
1987 30.09 Socialudvalget vil ombygge plejehjem til 9 boliger.
1987 KONTAKT, oktober: Program for vinterhøjskole i Skovlund: Bønder og byfolk.
1987 KONTAKT, oktober: Fornøjeligt børnedyrskue i Brugsens gård den 19. september.
1987 KONTAKT, februar: Martha Dejgaard , Fredensgade, skænker to trearmede messinglysestager til kirken.
1987 KONTAKT, december: Skovlund-prisen gives til Anton Olsen, Gl. Hestehauge.
1988 KONTAKT, marts: Asta Kiilerich med familie indleder artikelserie om deres tur til Færøerne og Island.
1988 KONTAKT, marts: Idrætsforeningen overvejer en tribune på stadion.
1988 KONTAKT, marts: Skovlund vandværk har 307 forbrugere.
1988 KONTAKT, april: Bent Runge er ny træner i fodbold i SIF.
1988 april Ved foredragsforeningens sidste møde talte Sven Gejl om ”En ny tids bonde”.
1988 maj Anna Lise Guldbrandt afløser Magna og Gunnar Jensen som graver ved kirken.
1988 maj. Pension Lærkelill, Havrevænget 17, ved Lillian Christiansen med kaffestue, spisested og værelseudlejning.
1988 Skovlund vinterhøjskole fra 15. til 19. februar.
1988 Skovlund plejehjem nedlægges efter byrådsbeslutning. (sognearkivet)
1988 Damefrisør Lene Uhd bygger salon på Parkvænget 9.
1988 juni Lærer Holger Christensen fratræder Skovlund skole efter 30 år.
1988 juni Holger Christensen, båltale: Landsbyfællesskab i ny udgave.
1988 Borgerforeningen opfører ”Bondebilleder” i anledning af stavnsbåndsjubilæet.
1988 Skovlund brugsforening: 100 års jubilæum.   (jubilæumsskrift)
1988 KONTAKT, juli: Emneuge i Skovlund skole meed besøg forskellige steder.
1988 ”Vesterled”- ældreboliger etableres og udbygges + 2 rækkehuse. (sognearkivet)
1988 oktober Skovlund kroketklub: Pokalstævne med tilmeldte 24 spillere.
1988 04.11. Skovlund søndagsskole fejrer100 års jubilæum.
1989 januar IMs årsfest den 15. december: Asta Kiilerich talte om missionær Ellen Nielsen.
1989 KONTAKT, februar: Stort fremmøde til vigtig aften for alle i Skovlund, bl.a. med emnet: Skovlund skole i fremtiden.
1989 Skovlund vinterhøjskole fra 27.02. til 03.03. 1989.
1989 marts Skovlund vandværk laver medborgerlagerplads over den tidligere lade og stald.Værket har nu 340 medlemmer.
1989 KONTAKT, april: Lærer Aage Ladefoged indleder artikelserie: Vi kom frem til Samarkand.
1989 06.04. Lærer Dinna Munch begravedes (1905 – 1989).
1989 juni Cykelhandler William Lyngø begravedes (1899 – 1989).
1989 05.09. ”Cabaret Madam Blå” opføres på Skovlund hotel med overværelse og optagelser af T.V.Øst og Radio Syd. Husholdningsforeningens 50 års jubilæum.
1989 05.09. Nanna Nielsen udnævnt til æresmedlem ved husholdningsforeningens jubilæum.
1989 Skovlund vinterhøjskole fra 27. februar til 3. marts.
1989 31.08. Skovlund: ”Børnehuset” etableres i tidligere systue på Nørremarken .
1989 Skovlund IF bygger tribune ved kampbanen.
1989 KONTAKT, oktober 1989: Marie Nielsen slutter som kirkesanger 5. november 1989.
1990 Blomsterforretning ”Bonderosen”, Skovlundvej 11, ved Lilli Jepsen åbner.
1990 KONTAKT, januar 1990: ”Det grønne udvalg” forbereder grønt område.
1990 Søren Ryge fortæller på Skovlund efterskole den 8. februar .
1990 Vinterhøjskolen 1990 afholdes 19.-23. februar.
1990 Annys Blomster, Borgergade 16, ved Anny Lauridsen lukker år 2000.
1990 Manufakturforretningen, Hovedgaden 6, ved Martha Højberg, lukker.
1990 Linda Ahrenschneider køber Hovedgaden 6 med zoneterapi og alternative behandlinger.
1990 Skovlund kroketklub flytter til byparken på Lundvej.
1990 Palles save-   og plæneklipperservice, Frifeltvej 5, etableres.
1990 Skovlund kirke får ny præst, Peter Gjelstrup.
1990 Automekaniker Leif Thorø Pedersen går i samarbejde med Jørn Callsen.
1990 Skovlund parkanlæg, Lundvej, anlægges.
1990 Centralvarmeanlæg i Skovlund påbegyndt. Samlet investering ca. 45 mio kroner.
1990 24.02. Skovlund borgerforening vil lave grønt område på ca. 3.5 ha sydøst for byen.
1990 20.04. Byrådet etablerer renseanlæg i Skovlund til ca. 21 mio kroner. Igangsætning i år.A/S Catering bygger på 963 m2 på Nørremarken.
1990 KONTAKT, maj: Skovlund sognearkiv flytter ind på Vesterled.
1990 28.05. Systuen bliver til Skovlund børnehus i tidligere systue på Nørremarken.
1990 KONTAKT, juni: Skolens svømmebad lukkes på grund af øgede krav fra levneds-middelkontrollen.
1990 05.07. 23 spejdere var med i Holbæklejren i 9 dage.
1990 03.09. Stiftende generalforsamling for Skovlund børnehus i tidligere systue.
1990 20.09 Skovlund skolekøkken moderniseres. Skolen har 112 elever og 9 lærere.
1990 17.10. Foreningen Vesterleds venner dannes.
1990 10.11. Flensted Catering A/S er flyttet i egen bygning på Nørremarken.
1990 Byggeri af kyllingefarm i Ålling går i gang.
1990 Borgerforeningen opfører ”En gårdhandel” og ”Nej” på kroen.
1990 KONTAKT, november: Fonden for træer og miljø bevilger 50 små bøg, 50 små eg, 50 små røn til den nye skov i Skovlund.
1990 Damefrisør Ragna Buch Rasmussen lukker.
1990 Salon Hårtoppen åbner.
1990 Skovlund-prisen tildeles Ole Flensted.
1990 03.05. Sognearkivet flytter til 1.salen på Vesterled.
1990 23.09. Husholdningsforeningen deltager i DSDHs årsmøde på Nyborg Strand med stor underholdning. (Instruktør: Holger Christensen).
1990 KONTAKT, oktober: Skovlund husholdningsforening arrangerer Madam Blås madcafe.
1990 KONTAKT, oktober: En travl sommer for 4H med 14 aktive børn i alderen 8 – 14 år.
1990 KONTAKT, oktober: Den 10. oktober underholdt Stinne Larsen, Hejbøl på Vesterled.
1990 KONTAKT, november: Ejnar Kruse taler på månedsmødet på Vesterled.
1990 12.12. Ketty og Harry Hansen underholdt på Vesterled i december måned.
1991 Ølgod kommune overtager det færdigbyggede centralrenseanlæg i Skovlund.
1991 Ole Flensted køber lystanlægget mod at mageskifte med et nyt anlæg øst for byen langs Lundvej.
1991 Ølgod museum udgiver ”Vestjyske småbyer i udvikling eller afvikling” ved Nina Fabricius.
1991 28.01. Skovlund børnehus indvies ved festlig sammenkomst på Nørremarken. A/S Flensted skænker udendørs legeredskaber.
1991 KONTAKT, februar: Skovlund-prisen tildelt Ole Flensted.
1991 KONTAKT, februar: Martha Højberg lukkede sin butik i 1990.
1991 KONTAKT, februar: Ragna Buch Rasmussen lukkede sin frisørbutik.
1991 KONTAKT, februar: Salon Hårshoppen åbnde.
1991 KONTAKT, februar: Linda Ahrenschneider åbner fysioterapi på Hovedgaden.
1991 Skovlund hotel købes af Steen Leth, der viderefører med selskaber og ”Mad ud af huset”. Nu hedder det Skovlund kro.
1991 Skovlund andelskasse: 75 års jubilæum.     (jubilæumsskrift)
1991 Skovlund IF: 75 års jubilæum. (1916-1991).
1991 25.02. ”Cabaret Grønt Lys” opføres som optakt til borgerforeningens 70 års Jubilæum.
1991 08.06. Torve- og aktivitetsdag på og omkring skolen.
1991 23.08. Flensted A/S fejrer 25 års jubilæum.
1991 Kontakt, uge 32: Inger Andersen slutter som ”blomsterpige” hos Holger Nielsen.
1991 22.10. Skovlund husholdningsforening begynder cafeaftener i skolekøkkenet.
1991 05.11. Ølgod kommune overtager det færdigbyggede centralrenseanlæg i Skovlund.
1991 18.12. Ole Flensted køber lystanlægget mod at mageskifte med et nyt anlæg øst for byen ud mod Lundvej.
1992 23.06. De 4 tdr. land skov øst for byen indvies sct.Hans aften (uden bål p.g.a. tørke).
1992 29.06. Borgerforeningen fejrer 70 års jubilæum.
1992 Borgerforeningen opfører ”Sct. Peter bevilger orlov”.
1992 Ervin Hansen tiltræder stillingen som skoleinspektør ved Skovlund skole.
1993 29.01. Skovlund brugsforening får posthus.   (HH)
1992 Skovlund Invest bygger ny lagerhal til Nordia lys.
Skovlund Invest sælger Nordia lys til Citta Flensted.
1993 Skovlund boligselskab Borgergade 2-4-6 og Markvangen 2 bygger i 3 etaper.
1993 19.01. Premiere på filmen ”Rundt om Skovlund”.
1993 29.01. Skovlund brugsforening får posthus, tidligere Syrenvej 1.
1993 KONTAKT, januar: Vesterled, månedsmøde: Søren Manøe om jydepotter.
1993 KONTAKT, marts: Vesterled: Ella Andreasen, Vesterbæk, fortalte. Hun og hendes mand besøger af og til Australien for at se til datterens kamelfarm.
1993 05.06. Den nye bypark indvies. Kresten Poulsgaard taler.Stor underholdning, bl.a. Lystanlægget, der blev til en park (Johannes Nielsen).
1993 KONTAKT, juni: Ejnar Kruse om 1. verdenskrig og genforeningen på Vesterled.
1993 KONTAKT, juli: augustmøde på Vesterled ved Jacob Tybjerg.
1993 Skovlund kroketklub får nye baner i Byparken på Lundvej.
1993 08.09. Vesterled-månedsmøde: Kaj Munks barndomserindringer ved Holger Christensen.
1993 19.09. Middelfart motetkor opfører ”Højsangen”.
1993 10.11. Vesterled: Asta og Sven Kiilerich underholdt.
1994 Købmandsforretningen, Borgergade 2, lukker. ”Peter Kjømand” var 3. generation.
1994 Villaen Ansagervej 4 bliver bedømt bevaringsværdigt af byfornyelses-selskabet Danmark.
1994 Skovlund Invest køber købmandsgården og laver lejligheder, som man overdrog til Skovlund boligselskab.
1994 24.02. Borgerforeningen opfører ”Kærlighed og buler”.
1994 KONTAKT, april: Underholdende møde ved Niels Kristian Poulsen, Ølgod.
1994 05.06 Borgerforeningen opfører ”Ka De li´ østers”? (Byparken).
1994 Skovlund andelskasse anbefaler brug af dankort frem for cheks.
1994 13.08. Skovlund-spejderne fejrer 50 års jubilæum.
1994 05.10. Kai Knudsen foreslår en efterskole i Skovlund. (Den var der ret kort efter).
1 994 Skovlund Invest bygger 2 huse på Bygvænget.
1994 Skovlund Invest køber foderstoffen og hjælper tæppefabrikken Dantuft i gang.
1995 Autogården ved Svend Erik Kristensen lukker (1978-1995).
1995 23.02. Borgerforeningen opfører ”Landevejens rose”.
1995 30.03. 3. og 4. klasse opfører ”Cirkus Lurifax” – et forrygende program.
1995 09.05. Ansager-Skovlund pensionistforening fejrer 50 års jubilæum.
1995 14.05. Hans Bisgaard holder sin sidste gudstjeneste. Parret går på efterløn.
1995 KONTAKT, april: Andelskassens leder, Verner Jensen, trækker sig pr. 1. august.
1995 22.05. Skovlund skole bytter med Grønbjerg skole i 3 dage.
1995 10.06. Torvedag på Nygårdsvej.
1995 22.06. Hertha Møberg og Inga Nielsen har sidste dag som ledere i legestuen.
1995 12.09. Madcafeen atter åben med 85 tilmeldte første aften.
1995 Kroketklubben bygger nyt toilethus ved klubhuset.
1995 11.10. Astrid Simonsen, tidligere bestyrer på Vesterled, om sit fødeland Grønland.
1996 08.11. Vesterled: Aage Ladefoged fortalte om sin opvækst i Vendsyssel.
1995 25.01. Mølbykrydset bliver rundkørsel.
1996 29.02. Fatamorgana opfører ”Mordet på Hoppenfeldt”.
1996 18.04. IM: Sangaften med Ketty Hansen.
1996 KONTAKT, april: Smedemester Peter Dalgas holder 40 års jubilæum.
1996 08.05. Vesterled: Tom Søndergaard ved månedsmøde.
1996 05.06. Forstander Thorkild Sønderskov, Staby efterskole, taler ved grundlovsmødet.
1996 23.06. Sct. Hans: Tage Toft holder båltale.
1996 05.08. Skovlund efterskole indvies (Se KONTAKT, august).
1996 KONTAKT, august: Holger Christensen takker af fra arbejdet med sang- og sprogtimer i Ølgod kommune.
1996 11.09. Vesterled: Ervin Hansen fortalte om Anton Berntsen.
1996 09.10. Vesterled: Børge Guldager fortalte om Kina med lysbilleder.
1996 KONTAKT, oktober: Doris Nielsen foranstaltede 45 brugte sangbøger til Vesterled.
1996 30.10. Foredragsforeningen: Forstander Aage Jensen om Finlands historie.
1996 KONTAKT, november: Kunstneren Lise Trille holder udstilling af malerier i Skovlund efterskoles spisesal.
1996 07.11. Skovlund efterskole i Sydslesvig.
1996 18.11. Skovlund IM holder soldatervennefest.
1996 KONTAKT, november: Menighedsrådet bevilger 25 salmebøger til kirken.
1996 30.11. Skovlund kåres til Årets landsby.
1996 30.11. Skovlund varmecentral bygger nyt på Nørremarken med naturgas.
1996 Barber Ejnar Jensen og hustrus diamantbryllup.
1997 KONTAKT, januar: Første månedsmøde på Vesterled: Jens Ladekjær fortalte om Selma Lagerløf.
1997 KONTAKT, februar: Karen Toft Sørensen udstiller malerier på Skovlund efterskole.
1997 KONTAKT, februar: 35 elever og 3 lærere fra Skovlund efterskole rejste til byen Nerphelt i den nordlige del af Belgien.
1997 06.03. Borgerforeningen opfører ”Skæg og blå briller”.
1997 Kai Knudsen tildeles Skovlund-prisen.
1997 KONTAKT, marts: Vesterledmøde: Oda og Keld Hansen om ”Færøernes tegn”.
1997 KONTAKT, april: Vesterledmøde: Benny Drewsen øste ud af sin enorme viden om mennesker fra mange lande.
1997 29.04. Husholdningsforeningen på kirkevandring i Skovlund.
1997 KONTAKT, maj: 4-H er startet op med 21 børn.
1997 14.05. Vesterled: Jette Seidenschnur om Jehovas vidne gennem 35 år.
1997 26.05. De 3 ældste klasser på lejrtur til Kratskellet ved Bramming.
1997 04.06. Menighedsrådet på udflugt til Vejleegnen.
1997 05.06. Kombineret jubilæums- og grundlovsfest i Byparken. Landstrygerne spillede. Kai Knudsen talte.
1997 KONTAKT, juni: Pastor Gjelstrup holdt båltale.
1997 10.08. Borgmester Harry Hansen afslører sten for ”Aarets landsby” foran mejeriet.
1997 16.08. Stor torvedag på Skovlund skole.
1997 Skovlund Invest udlejer ejendom på Nørremarken til Jørgensen Transport.
1997 Skovlund El overtager bygning med tidligere tæppefabrik.
1997 Skovlund kroketklub får 2 petanqbaner.
1997 13.12. Det nye kraftvarmeanlæg på Nørremarken indvies.
1997 01.10. Jørgen Thomsen, Adelvej 23, bliver ansat som kirkesanger ved Skovlund kirke.
1997 Sealing System industripakkeløsninger.
1997 KONTAKT, december: Pastor Erik Klemmensen, Kvong, ´musiker Inger Schmidt og Karin Bouvin underholdt med H.C.Andersen-eventyr: Tolv med posten.
1998 januar Vesterledmøde: Bedemand Gudmund Rønberg fortalte om en bedemands opgaver.
1998 februar Vesterledmøde: Henry Lauridsen, Stenderup, fortalte om Søren Kierkegaard.
1998 05.02. Skovlund bibliotek tildeles Jørgen Banke-prisen kr. 15.000 og en plakette.
1998 11.03. Vesterled: Doris Skovlund Nielsen fortalte om ældrerådet.
1998 08.04. Vesterledmøde: Citta Flensted fortæller om sit liv.
1998 12.03. Fatamorgana opfører ” Brødrene Østermans huskors”.
1998 22.04. Vesterled: Gudstjeneste ved Karl Lund.
1998 13.05. Vesterled: Georg Jakobsen, Lindbjerg.
1998 20.05. Vesterled: Gudstjeneste ved Gjelstrup.
1998 juni Grundlovsfest i Byparken. Poul Dam taler.
1998 juni Linda Ahrenschneider taler sct. Hans-aften: Jeg er ikke bange for hekseprøven.
1998 Pastella A/S, frisk pasta.
1998 01.08. Skovlund IF: damefodbold 25 års jubilæum.
1998 Erik Buhl Nielsen bliver valgt som borgmester ved kommunevalget.
1998 Omfattende omkloakering i Skovlund.
1998 B.G.Banks fond skænker 30.000 kr. til Skovlund Invest. Pengene brugtes til en alle af birketræer på Nørremarken. Hedeselskabet stillede 2 mand gratis til rådighed ved plantningen.
1998 Pastafabrikken Egemark A/S indvies. Solgtes senere til Flensted A/S – og igen solgt til Tholstrup ost.
1998 14.03. Borgerforeningen opfører ”Brødrene Østermanns Huskors.”
1998 05.06. Poul Dam taler grundlovsdag. Karl Otto Schultz udnævnes til ”Årets far”.
1998 04.07. Skovlund-spejderne tager på å-lejr i Terp ved Bramminge.
1998 18.08. Jens Ladekjær, fhv. skoleinspektør ved Skovlund skole, dør.
1998 oktober Vesterledmøde: N.K.Nielsen, Adelvej, fortalte om kartofler gennem tiderne.
1998 05.11. Fredagsklubben (IM) fejrer 110 års jubilæum.
1998 dec. Ketty og Harry Hansen ledede novembermødet på Vesterled.
1998 19.12. Skovlund-spejdere bærer fredslyset fra Bethlehem ind på ældrecentret Vesterled.
1999 KONTAKT, januar: Knud Erik Kruse, søn af Astrid Kruse, fortalte på Vesterleds januarmøde om sit levnedsløb fra dreng i Skovlund til nu pensioneret Shell-ansat.
1999 KONTAKT, februar: Borgerforeningen opfører ”Arsenik og gamle kniplinger” den 18. 0g 19. marts.
1999 KONTAKT, februar: Fhv. gårdejer Hans Buhl fortalte på februarmødet på Vesterled om Estland og dets historie.
1999 KONTAKT, marts: Skovlund sogns borgerforening er i en positiv udvikling med flere nye medlemmer – oplyste formanden Gudrun Lundegaard den 25. februar.
1999 KONTAKT, marts: Månedsmødet på Vesterled havde besøg af Magny og Otto Knudsen, Starup (forældre til en af de Nattergale). Deltagerne morede sig.
1999 KONTAKT, april: Skovlund brugs er et mødested efter renovering, der gav bedre plads mellem hylderne.
1999 KONTAKT, april: Martsmødet på Vesterled blev forestået af Ella Andreasen, Vesterbæk. Hun og hendes mand besøger af og til Australien for at se til datterens kamelfarm.
1999 KONTAKT, april: Ved Skovlund andelskasses generalforsamling oplystes, at medarbejderne har fået tilbud om hjemme-pceer og pc-kørekort.
1999 KONTAKT, maj: Vesterled: Maren Kirk fortalte om slægten Kirk og hendes farbror, forfatteren Hans Kirks bog om   ”Fiskerne.” Hun kunne genkende sig selv i Tabita.
1999 05.06. Grundlovsdag opføres i byparken ”Væveren fra Mern”. Plantning af ”grundlovseg” Ole Flensted udnævnes til ”Arets borger”.
1999 05.06. KONTAKT: Danbox ved Bent og Gitte Østergaard starter fabrik, Nørremarken
1999 KONTAKT, juni: Majmødet på Vesterled blev forestået af Maren Kirk, der fortalte om slægten Kirk og om sin farbror forfatteren Hans Kirks bog om Fiskerne. Hun kunne genkende sig selv i pigen Tabita.
1999 23.06. Anne Mette, datter af købmand Holger Nielsen, holder båltale.
1999 Skovlund kroketklub bliver landsmestre i Vingsted-centret.
1999 20 pensionister tager til Rhinen i 5 dage.
1999 08.08. Skovlund indvier sin nye bymidte.
1999 Birthe og Tom Søndergaard fratræder som ledere af Sk6.ovlund efterskole. Per Erland Nielsen bliver ny leder.
1999 SIF-piger løber med den olympiske ild fra Skovlund til Sig.
1999 16.08. Ansager-Skovlund pensionistforening til Lolland, Falster og Møn.
1999 KONTAKT, september: Ejgild Schultz havde foretaget en kanotur på Gudenåen sammen med pastor Bom Nielsen, Tistrup.
1999 KONTAKT, september: Vesterledmødet den 8. september handlede om en kanotur, som Ejgild Schultz og pastor Lars Bom Nielsen havde foretaget på Gudenåen.
1999 29.09. Skovlund husholdningsforening: 60 års jubilæum (Cabaret Jyde-Gryde).
1999 KONTAKT, oktober: Vesterled: Familien Sigrid og Svend Skov, Nordenskov, underholdt med solosang, fællessang og musik.
1999 KONTAKT, november: Bodil Tybjerg var mødeleder på Vesterled i november. Hun talte om ”Udsigtspunkter i landskabet”.
1999 KONTAKT, november: Skovlund kroketklubs hold blev landsmestre på fornemste vis.
1999 KONTAKT, november: Skovlund krokethold er blevet landsmestre.
2000 marts Skovlund sognearkiv edb-registreres.
2000 KONTAKT, juni: Skovlund børnehus opfører De fire årstider af Vivaldi.
2000 KONTAKT, juni: Skovlund skole opfører Cirkus Sommerhat.
2000 KONTAKT, juni: Fatamorgana opfører En søndag på Amager i Flensteds vaskehal.
2000 05.06. Tage Toft taler i Byparken til grundlovsfesten.
2000 05.06. Kai Knudsen udnævnes til Årets borger.
2000 13.09. Vesterleds venner holdt 10 års fødselsdag med kaffe og lagkage.
2000 14.09. Skovlund bageri, Hovedgaden 1, nedlægges.
2000 KONTAKT, oktober: Stor byggeudstilling i Ølgod kommune.
2000 KONTAKT, oktober: Velbesøgt loppemarked hos spejderne.
2000 29.10. Velbesøgt Busk-dag i kirken.
2000  jan. Bjælkager-udvalg nedsættes til garanti for opførelse af to boliger på Bjælkager.
2000 11.01. Bjælkagergård giver navn til nye byggegrunde i Skovlund
2000 09.01. Spejderne afholdt nytårsparade med gudstjeneste i kirken.
2000 februar Karen Marie Hansen (enke efter folketingsmand Ivar Hansen) talte på Vesterleds februarmøde. Det blev et fornøjeligt møde.
2000 Rejsegilde på Bjælkager, hvor Skovlund Invest opfører 2 villaer.
2000 februar Pastor Gjelstrup og Tage Toft Sørensen havde arrangeret minihøjskole: Nye vinkler.
2000 april På Vesterleds aprilmøde fortalte omsorgsleder Inger Pedersen om en rejse til Ægypten – sammen med et barnebarn.
2000 april Lokalbrugsen Skovlund har fået en avanceret benzinstation, der åbnes 27. April.
2000 De sidste mejeribygninger nedrives.
2000 KONTAKT, maj 2000: Maj måneds mødeleder på Vesterled var borgmester Erik Buhl Nielsen. Han fortalte om sin forholdsvis nye virksomhed som borgmester.
2000 22.05. Pensionister på udflugt til Mandø.
2000 27.05. ”En søndag på Amager” opføres i Flensteds vaskehal på Nørremarken.
2000 05.06. Tage Toft holder grundlovstale. Fatamorgana synger sange fra ”En søndag på Amager”.Kai Knudsen udnævnes til ”Årets borger”.
2000 15.06. Skovlund skole opfører ”Cirkus Sommersko”.
2000 08.10. Stor byggeudstilling med åben by. Nye huse på Bjælkager.
2000 09.11. Stort borgermøde om Skovlunds fremtid. En ide fremkommer om at købe Skovlund skole som selvejende institution.
2000 29.11. Vesterled: Adventsmøde med Karl Lunds orkester.
2001 21.01. Vesterled: Elisabeth Hagting om at flytte til Danmark.
2001 08.02. Skovlund skole opfører ”Det gode sørøverskib S/S Esmeralda”.
2001 14.02 Vesterled: Lissi Møller Kristensen om at være politiker i Ribe amtsråd.
2001 15.02. Stinne Guldager inviterer 100 gæster til sin 90-års dag.
2001 20.02. Lone Hertz taler om ”Livskvalitet” på Skovlund efterskole.
2001 14.03. Vesterled: Gudrun Lysgaard og barnebarn Tina underholdt.
2001 09.04. Dansker/færingen Benny Drewsen forsøger at skaffe kontakt mellem Skovlund og den færøske bygd Eide.
2001 11.04. Vesterled: Månedsmøde med Henning Kruse.
2001 30.04. Skovlund efterskole holder sin 6. generalforsamling.
2001 09.05. Vesterled. Månedsmøde med Hans Vestager.
2001 21.05. Skolebytning med Hejls skole. En dejlig tur med oplevelser og socialt samvær.
2001 05.06. Henry Lauridsen taler grundlovsdag. En god dag i Byparken. Holger Christensen udnævntes til ”Årets borger”.
2001 20.06. Orienteringsmøde om modtagelse af flygtninge i Skovlund.
2001 23.06. Spejderne forestår sct. Hans aften i Byparken.
2001 29.07. Pensionister på 4- dages tur til Sjælland og Skaane.
2001 08.08. Vesterled: Alma Jespersen, Hodde, havde arrangeret fællessang.
2001 01.09. Torvedag i skolegården.
2001 01.09. Byens nye torv med ostekar indvies med overvældende tilslutning.
2001 12.09. Månedsmøde på Vesterled og Skovlund efterskole: Læge Preben Rudiengaard taler.
2001 30.10. Besøg fra Færøerne, arrangeret af Esther og Benny Drewsen.
2001 14.11. Månedsmøde på Vesterled: Carl Johan Graes om ”Solskin og lys”.
2001 KONTAKT, Oktober: Travl måned for husholdningsforeningen med madcafe og modeopvisning.
2001 KONTAKT, december: Ved indkørslen til Frifeltvej 12 nedsattes den 30. november 2001 en sten som symbol på Børge Guldagers liv og virke.
2002 KONTAKT, februar: Månedsmøde på Vesterled: Niels Martin Lastheim, Sdr. Omme, fortalte om at søge sin rødder.
2002 13.03. Månedsmøde på Vesterled: En ”Lærkeholt-pige”- Lillian Thomsen, datter af Ejnar Møller, fortalte om sit liv og virke.
2002 16.03. Skovlund efterskole: Sherin Khankan (muslim) fortalte om Islam.
2002 10.04. Månedsmøde på Vesterled: Poul Bennedsen, Agerbæk, om ”Blandede bolsjer.”
2002 08.05. Månedsmøde på Vesterled: Anni Uhd, Vantinge: Fyn – Danmarks have.
2002 KONTAKT, maj: Skovlund andelskasse indviede de nye ombyggede lokaler.
2002 05.06. Grundlovsdag: Lars Sadova bliver ”Årets far”. Han og hans kone Lone har forøget indbyggertallet med 1 %. Skovlund efterskoles elever havde arrangeret dagen.
2002 06.06. Pensionistforenngen holder udflugt til Skjern enge.
2002 22.06. Kirsten Lorentzen fratræder Skovlund skole efter 37 år.
2002 23.06. Sct. Hans aften talte forstander Rud Larsen om – sct. Hans.
2002 28.06. Udstillingen ”Hvad de gemmer på i Skovlund” åbnede i Lindbjerg-salen.
2002 Den gamle smedie fra 1916, Svinget 8-10, renoveret til bolig med 2 lejligheder.
2002 01.07. Lokal-brugsen i Skovlund bliver til Daglig-brugsen.
2002 02.07. Pensionister på 3-dages tur til Fyn og Ærø.
2002 20.08. Pensionistforeningen: Heldags udflugt til Gråsten slot.
2002 20.08. Husholdningsforeningens aftentur til Filsø pileflet.
2002 Hanne Gonzales konstitueres som forstander på efterskolen efter Per Erland Nielsen. Rud Larsen bliver ny forstander.
2002 Inga og Erik Elbæk Sørensen får bevaringspris for Borgergade 27.
2002 09.08. Skovlund idrætsforening køber eget festtelt.
2002 21.09. KFUM-spejderne holder loppemarked med overvældende mængde af lopper.
2002 KONTAKT, september: Vesterled. Lærer Møller fortalte om B.S.Ingemann.
2002 Kontakt, oktober: Lis Ingemann fra Aarslev på Fyn: Luksusvagabond.
2002 09.11. Borgerforeningen opfører ”Du kan ikke ta´det med dig” på skolen.
2002 11.11. Peder Eg, Ansagervej 23, bliver sen aften dræbt på Ansagervej nær sit hjem af flugtbilist. (26.05.27 – 11.11.2002).
2002 16.12. Adventsspiralen tændt i Børnehuet.
2002 16.12. Grunden lagt til børneteater i Skovlund.
2003 05.01. Spejdernes nytårsparade.
2003 14.01. Husholdningsforeningen: Madcafe- lysbilleder fra Grønland.
2003 17.01. IM: Mandsstævne i missionshuset.
2003 28.01. Pensionistforeningens vinterfest.
2003 19.02. Pensionistforeningen: En fiskerdreng på klitten.
2003 01.03. Fastelavnsløb fra spejderhuset.
2003 02.03. Borgerforeningen: Fastelavnsfest på Skovlund skole.
2003 06.03. Bazar i missionshuset.
2003 13.03. Gymnastikopvisning i efterskolens hal.
2003 01.04. Blomsterforretning ”Bonderosen” v/ Lilli Jepsen ophører.
2003 01.04. Mogensen Danmark A/S, skabsløsninger, overtager fhv. Nordia lys´s bygninger.
2003 12.04. Skovlund-spejderne cykler til Assenbæk på lejrtur.
2003 Skovlund efterskole indfører international linje: Cambridge English.
2003 Smedemester Kristian Støjberg nedlægger forretningen, Borgergade 19-21.
2003 04.05. Konfirmation.
2003 28.05. Benny Drewsen skaffer kontakt til den færøske bygd Eide med genbesøg.
2003 28.05. www.skovlundby.dk Skovlund får ny hjemmeside.
2003 28.05. Folk Skovlund: 27 spillemænd befolker byen.
2003 05.06. Folketingsmedlem Christian Lund Jepsen taler grundlovsdag.
2003 11.06. Folk Festival ved varmeværket.
2003 23.06. Sct. Hansfest i parken.
2003 09.07. Tour de pedal sluttede med 67 deltagere.
2003 24.09. Skovlund andelskasse udsættes for røveri af 600.000 kr.
2003 19.11. Sognearkivet udgiver ”Handel og håndværk i Skovlund”.
2003 03.12. Skovlund borgerforening rejser flagstang på torvet.
2003 03.12. Rita Hansen fratræder som redaktør af KONTAKT.
2004 28.01. Gunnar Eickhardt bliver ny redaktør af KONTAKT.
2004 01.02. Helle Slottved fortalte Snedronningen i Skovlund kirke.
2004 22.02. Årets fastelavnsfest satte rekord med over 100 børn og 65 voksne.
2004 aug. Lydavisen opstår, oplæsere: N.K.Nielsen, Citta Flensted, Tage Toft, Holger Christensen, Karen Pedersen, Miriam Heide, Agnete Gammelgaard, Marianne/Lea Maaløe Jørgensen, Kirsten Lorentzen, Hanne Vad, Kai Knudsen.
2004 19.03. Fatamorgana opfører ”Hjælp, jeg skal giftes”.
2004 01.04. Nordia lys sælges til Janne Kappel, Juelsminde. Virksomheden flyttes.
2004 16.04. Fatamorgana opfører ”Ronja Røverdatter”. En formidabel præstation.
2004 Efter kommunesammenlægningen hører Ølgod under Varde kommune.
2004 28.04. Rejsegilde for de 6 boliger på torvet (Markvangen 2A og2B).
2004 KONTAKT, maj: Birger Kruse, søn af Lis og Peder Kruse, Kornvangen 24, var maj måneds mødeleder på Vesterled.
2004 15.05. Torvedag i Skovlund med åben by.
2004 26.05. 18 frivillige personer melder sig til renholdelse af torvet.
2004 25.08. KONTAKT bliver 30 år i september.
2004 06.09. Skovlund andelskasse udsættes for nyt røveri til ca. 40.000 kr.
2004 15.09. Fatamorgana opfører ”H.C.Andersen spil” på skolen.
2004 KONTAKT, september: Folketingsmedlem Tove Videbæk fremlagde kristendemo-ktaternes holdning til ældrespørgsmålet på månedsmødet på Vesterled.
2004 24.09. Skovlund andelskasse udsættes for røveri af over 600.000 kr.
2004 29.09. 8 personer besøger Færøerne i perioden 6. – 13. Juli.
2004 19.11. Sognearkivet udgiver ”Handel og håndværk i Skovlund”.
2004 05.12. Nanna og Jørgen Hansen fratræder stillingen som medhjælpere i kirken.
2004 05.12. Margit Marcussen afløser Nanna og Jørgen Hansen.
2005 Andreas Sand Kristensen, fhv. direktør i Skovlund andelskasse, fylder 100 år.
2005 Pastella starter på Nørremarken.
2005 Skovlund andelskasse fusionerer med Øse.
2005 Fatamorgana opfører ”Den grimme ælling”.
2005 13.04. Borgerforeningen danner lokallisteforening.
2005 05.06. Gudrun Lundegaard udnævnes til ”Årets borger” ved grundlovsfesten.
2005 05.06. Ingrid Sand Simonsen, Hjortkjær, taler ved grundlovsmødet.
2005 29.06. Birgit Jensen, Hovedgaden 14, lukker sin forretning efter ca. 42 års arbejde.
2005 29.06. Menighedsrådet vedtager at købe et elektronisk orgel til kirken.
2005 KONTAKT, august: Heidi Guldager, datter af Helle og Flemming Guldager, bliver ansat som TV2-journalist.
2005 KONTAKT, november: Troubadourerne Thomas Kjellerup og Erik Grip giver koncert i Skovlund den 29. marts.
2005 10.12. Skovlund sognearkiv 25 års jubilæum.
2005 KONTAKT, september: Navnet Vesterled (plejehjemmet) blev navngivet af afdøde Anna Breum Jacobsen.
2006 25.01. Forfatter Leif Davidsen taler på Skovlund efterskole om Rusland.
2006 KONTAKT, august: Ved månedsmødet på Vesterled fortalte lærer Georg Dreesen om sin barndom og ungdom som sydslesviger under anden verdenskrig.
2006 09.08. Skovlund idrætsforening fejrer 90 års fødselsdag med stort kaffebord i teltet.
2006 10.12. Skovlund brugsforening nedlægges.
2006 18.12. Ølgod kommunes lydavis udkommer for sidste gang.
2006 KONTAKT, december: Gudrun Øllgaard Andersen fejres for 25 år som kirkesanger.
2007 KONTAKT, januar: Ved månedsmødet på Vesterled talte Astrid Qureshi om sit liv sammen med en pakistansk muslim.
2007 28.03. Gunnar Eickhardt fratræder som redaktør af KONTAKT. Han afløses af Jill Habekost.
2007 KONTAKT, marts: Ejnar Brøgger, Hammelev, fortalte på Vesterled ”Sandheden om nazismen”.
2007 KONTAKT, marts: Viggo Sommer, Ansager, – en af De nattergale – underholdt på Skovlund efterskole den 1. Marts.
2007 04.06. Pensionister på 2 dages tur til Fyn.
2007 06.08. Pensionister på 5 dages tur til Bornholm.
2007 29.09. Amin Jensen – kendt fra –tv – taler på Skovlund efterskole den 5. oktober.
2007 24.11. Indvielse af shelter i forbindelse med julemarked.
2007 Skovlund efterskole køber Vesterled.
2007 Foreningen ”Vesterleds venner” nedlægges.
2007 Skovlund Invest bygger ny Sparbutik på Hovedgaden 30.
2007 Limax A/S, Nørremarken 5, lukker.
2008 29.01. Vesterleds venner nedlægges. Bygningerne overtages af Skovlund efterskole.
2008 KONTAKT, januar: Peter (Kjømand) Nielsen fortalte livsoplevelser på Vesterled.
2008 Skovlund Invest bygger dagligvarebutik Spar på Hovedgaden 30. Huset blev indviet den 1. Maj 2008. Første købmandspar var Marianne og Flemming Dreyer.
2008 01.04. Doris Skovlund Nielsen overtager KONTAKT.
2008 KONTAKT, april: Henry Lauridsen, Stenderup, fortalte om digteren Jørgen Gustava Brandt på februarmødet på Vesterled.
2008 KONTAKT, april: Karl Lund talte på martsmødet på Vesterled om Israel.
2008 05.06. Bent Østergaard udnævnes til ”Årets borger”. Hans Vestager talte.
2008 22.11. Spejderne indsamler aviser for sidste gang.
2008 Hornstrup A/S, malerfirma og ejendomsservice ved Allan Skovlund Nielsen, der overtager Limaxs grund og bygninger, Nørremarken 5.
2008 ”Pensionistbanden” moderniserer ”Vito”, Hovedgaden 26.
2008 ”Vesterled”: Varde kommune sælger bygningerne til Skovlund efterskole.
2008
Skovlund sognearkiv flytter til Borgergade 7.
2008
Spar Skovlund bygges: Ny dagligvarebutik.
2008 Andreas Sand Kristensen, fhv. direktør i Skovlund andelskasse dør, 102 år gl.
2009 03.02. Skovlund Sognearkivs Venner: Stiftende generalforsamling. Til bestyrelsen blev valgt Citta Flensted, Bent Østergaard, Kai Knudsen.
2009 Henrik Vejsig bliver ny forstander på Skovlund efterskole.
2009 Rene Schmidt Kjær bliver ny købmand i Skovlund.
2009 29.08. Skovlund skole: 100 års jubilæum.
2009 03.02. Pastella udvider, indvielse af tilbygning.
2009 29.08. Hornstrup Aps åbner butik med malervarer, Nørremarken 5 ved Allan Skovlund.
2009 Multibane anlægges ved Skovlund efterskole med tilskud fra LAG og Tuborg naturfond.
2009 06.04. Skovlund børnehus besøger Varde bibliotek.
2009 06.04. Skovlund børnehus foræres et akvarium af Britta Buhl, Ansager.
2009 08.04. Skovlund borgerforening bygger grill-hytte til opstilling i byparken. LAG har støttet med 60.000 kr.
2010
Skovlund kirke: 100 års jubilæum.
2010
Skovlund sognearkiv flytter ind på Solbakken 2B.
2010
Nyt område på Bjælkager klar til byggemodning.
2010 27.04.
Havrevænget blev delt. Anden halvdel blev kaldt Lærkevænget.
2010 Doris Skovlund, mangeårig medhjælper på sognearkivet, dør.
2010 Skovlund-Ansager efterløns- og pensionistforening fejrer 65 års jubilæum.
2010 06.05. Helle Guldager fejrer 25 år i andelskassen.
2010 09.05. Ansager-Skovlund efterløns- og pensionistforening fejrer 65 års jubilæum.
2010 16.05. Koncert i kirken med Linda Andrew (vinder af x-factor 2009).
2010 17.05. Menighedsrådet arrangerer tur til Thyregod.
2010 23.06 Gyda Timmermann holdt båltale sct. Hans aften.
2010 26.05. Stiftende generalforsamling i Kulturhuset.
2010 15.06. Jenny Andreasen blev vinder af årets cykel.
2010 Mogensen Danmark A/S etablerer sig på Nørremarken.
2010 18.06. Skovlund ismejeri og gårdbutik åbner.
2010 Skovlund folk Festival flytter til Assenbæk spejdercenter.
2010 29.09. 150 borgere til møde om Skovlund skoles fremtid.
2010 04.10. Skovlunds nye junior- og ungdomsklub åbner i Kulturhuset.
2010 10.10. Biskop Elisabeth Dons Christensen prædiker ved Skovlund kirkes 100 års jbilæum.
2010 13.11. Sealing System får stor ordre af Grundfos.
2010 Ole Flensted æresmedlem af Varde turist- og erhvervsråd.
2010 14.12. Vorbasse Hejnsvig sparekasse støtter Kulturhuset med kr. 25.000.
2010 Skovlund junior- og ungdomsklub stiftes af Gitte Jensen.
2010 24.12. Danbox får ekstra firma under samme tag, Aka, som også producerer finerbokse.
2011 12.01. 65 elever klar til Skovlund friskole.
2011 21.01. Ole W. Olsen, Skovlund sparekasse, fratræder. Han afløses af Jan Kirkensgaard.
2011 08.02. Søren Ryge fortæller på Skovlund efterskole.
2011 10.02. Skovlund skole opfører forestilling om Christian den Fjerde.
2011 09.03. Flensted går i samarbejde med Egeskov slot.
2011 12.03. Gitte Alshauge etablerer ”Gittes haveservice”.
2011 16.03. Nyt firma med frugt og grønt, OGE Scandinavia. Reinhard Held er direktør.
2011 10.05. Åben by i Skovlund .
2011 10.05. Pia Thorenfeldt åbner mobilklinik for fodterapi.
2011 14.05. Sydenergi støtter Kulturhuset med kr. 78.000.
2011 26.05. Varmeværket begynder etablering af ca. 6000 km2 solpaneler.
2011 21.06. Den gamle brugs udbydes til salg.
2011 25.06. Malerfirmaet Hornstrup ved Allan Nielsen lukker.
2011 28.06. Skovlund friskoles støtteforening etableres.
2011 01.07. DLG overtager Foderstoffen i Skovlund.
2011 05.07. Søren Lorentzen, mangeårig direktør for Skovlund Invest, afgår ved døden.
2011 12.07. Henrik Vejsig fratræder efterskolen. Rud Larsen genindsættes.
2011 13.07. Børnehuset bliver også til vuggestue med 11 børn tilmeldt.
2011 10.09. Indre mission inviterer til 150 års fødselsdag den 10. september.
2011 20.09. Ervin Hansen, tidligere Skovlund skole, bliver viceinspektør på Næsbjerg skole.
2011 04.10. Nykredit støtter Kulturhuset med kr. 25.000.
2011 01.11. Pensionistforening: Udflugt til Tyskland og Ballum slusekro.
2011 04.11. Hans Christian Norlyk ny forstander på Skovlund efterskole.
2011 08.11. Skovlund varmeværk søger ny varmemester.
2011 11.11. De første knap 80 elever indskrevet på Skovlund friskole.
2012 08.02. Søren Ryge taler på Skovlund efterskole.
2012 06.03. Jette Bech Mathiesen leder af Skovlund friskole.
2012 13.03. Realdania støtter Kulturhuset med kr. 200.000.
2012 22.03. Skovlund kulturhus får støtte fra Realdania med 200.000 kr.
2012 17.04. Steen Møller tiltræder 1. maj som forstander for Skovlund efterskole. Han afløser Hans Norlyk.
2012 01.05. Skovlund varmeværk etablerer solfangeranlæg.
2012 11.05. Skovlund varmeværk holder åbent hus.
2012 12.05. Svens Aage Kristiansen slutter som formand for varmeværket. Han afløses af Carsten Ronnum Kristensen.
2012 12.05. Skovlund varmeværk indvier solfangeranlæg.
2012 18.05. Åben by med omdrejningspunkt ved Spar i Skovlund.
2012 22.05. Børnehuset på besøg på Grindsted sygehus.
2012 29.05. Menighedsrådet arrangerer tur til Mariager og Hvidsten.
2012 02.06. Folk Skovlund i Assenbækcentret for 3. gang.
2012 12.06. Thomas Tyndkjær Thomsen vinder årets cykel.
2012 Stor fest i Skovlund da Rene Kjær Schmidt blev ”Aarets købmand”.
2012 29.06. Skovlund skole lukker.
2012 02.07. Skovlund friskole indvies under stor bevågenhed.
2012 14.08. Skovlund friskole fejrer første skoledag.
2012 23.08. Martin Nielsen, Solbakken 25, vil sikre samarbejde mellem Skovlund IF og Ansager IF om fodbold.
2012 24.08. Erling Isaksen (Skovlund), Ansager, fejrer 25 års jubilæum hos Flensted.
2012 25.08. IM på udflugt til Sønderskov.
2012 03.09. Skovlund børnehus vinkede til regentparret i Grindsted.
2012 12.09 Gigtforeningen på udflugt til Gråsten.
2012 18.09. Det meddeles, at Skovlund efterskole skal til Sydafrika den 5. januar 2013.
2012 25.09. Gerda Møller (Ejnar Møllers enke) fratræder aflastningstjenesten i Ølgod.
2012 25.09. Skovlund kulturhus slår dørene op til første fest (oktober-tyrolerfest).
2012 30.09. Sealing-System etablerer robotløsninger til industrien.
2012 16.10. Lene Knudsen (datter af afdøde Birgit og Martin Nielsen, Skovlund) modtager diplom for butikken i Henne.
2012 17.11. SIF bevilges 120.000 kr til jordvarmeanlæg fra Folkeoplysningsudvalget.
2012 19.11. Skovlund missionshus: Soldatervennestævne.
2012 11.12. Bankfuldmægtig Bente Ølgaard får dronningens fortjenstmedalje for 40 års tjeneste.
2012 13.12. Årets skulderklap tildeles Tage Toft Sørensen af Kurt Jørgensen, Sydbank Ølgod.
2012 18.12. KFUM spejderne tildeltes LAG midler på 132.000 kr. til renovering af spejderhuset.
2013 05.02. Skovlund efterskole besøgte Sydafrika på studierejse.
2013 08.02. Skovlund friskole opfører sit første teaterstykke ”Hobbitten”.
2013. 12.02. Ole Uhd modtager Vardeprisen for sin indsats for idrætten i Skovlund.
2013 26.02. De 12 kommende børnehaveklassebørn skrev sig selv ind til Skovlund friskole.
2013 12.03. Skovlund kulturhus har 206 medlemmer, oplystes det på generalforsamlingen.
2013 13.03. Udviklingsrådet vil arbejde for at få hjertestarter til Skovlund.
2013 25.04. Skovlund sparekasse lukker, men lægges sammen med Alslev og Billum.
2013 Jydske Vestkysten 02.05. Ved Skovlund-Ansager hallens generalforsamling trak Knud Knudsen sig tilbage efter 34 år i repræsentantskabet.
2013 JV. 24.05. Skovlund Folk Festival mødes for 12. gang i Assenbæk mølle.
2013 Skovlund kulturhus tildeles 200.000 kr. af LAGmidlerne til etablering af køkken.
2013 24.05. Folk Skovlund arrangerer for 12. gang spillemandstræf i Assenbæk mølle.
2013 05.06. Skovlund friskole arrangerer grundlovsmøde for både børn og voksne.
2013 11.06. Sydbank Tistrup /Ølgod, skænker 5000 kr. til Skovlund kulturhus.
2013 JV. 10.07. Skovlund efterskole vil skaffe fuldt hus på skolen.
2013 Ugeavisen 13.08. sammen med 20 andre beboere er Ragna Rasmussen, frisør i Skovlund gennem 45 år, flyttet ind på det nye plejecenter i Tistrup.
2013 20.08. Ansager-Skovlund foredragsforening arrangerer tur til Sønderjylland 9. september.
2013 20.08. Manuela Bundgaard, datter af Margit og Svend Aage Kristiansen, Borgergade, etablerer forretningen Walk in Tøj og Smykker, Ølgod.
2013 10.09. Skovlund friskole holder velbesøgt høstmarked i skolegården.
2013 10.09. Steen Møller siger farvel til Skovlund friskole. Bestyrelsen søger afløser.
2013 17.09. Opstart på bibelmaraton. Pastor Peter Gjelstrup leder.
2013 15.10. A.P.Møller-fonden forærer landets lokalarkiver 1,8 mio kroner, så de bl.a. kan få deres billeder på internettet.
2013 22.10. SB Enginering i Skovlund opnår gazelle-tilbud. De er rådgivende ingeniører.
2013 22.l0. Skovlund får sin egen julekalender ” Jul på udkantskroen”. Sendes i hele december.
2013 29.10. Skovlund friskole holder åbent hus den 7. november. Sang, optræden, undervisning og politisk debat er på skemaet.
2013 29.10. Lokalarkiverne holder ”Arkivernes dag” den 9. november. I Skovlund er der udstilling af afdøde Anna Maria Therkildsens billeder.
2013 18.11. Udviklingsrådet for Skovlund/Ansager området har bevilget en hjertestarter til ophængning ved Skovlund sparekasse.
FORTSÆTTES

 

 

Skriv et svar