Slægtsdata side 25 (Notater)


Ægteskab/Samliv af Jepsen, Jørgen (f. 12 NOV 1791, d. 01 JAN 1852) og Jensdatter, Bodil (f. 1795, d. 27 FEB 1883)

Notat: Ansager Kirkebog 1814 - 1822. Corpulerede. 1817. no. 3
Gaard og Lægds Mand. Jørgen Jepsen, Ungkarl, 25 Aar, bor paa Uddegaard. Pigen Bodil Jensdatter 22 Aar. En Datter af Jens Bertelsen paa Mølbygaard. Forloverne: Jens Bertelsen af Mølbygaard og Christen Moivig Sørensen i Udde.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Jepsen, Bertel (f. 31 JUL 1794, d. ?) og Christensdatter, Sophia (f. 13 JUL 1794, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1814 - 1822. Coprpulerede 1821. no. 1.
Bertel Jepsen 26 Aar. Gaardmand i Qvie, nærværende Byfogeddskarl? Uddegaard. Sophie Christensdatter af Aalling. 26 Aar. Forloverne: Sognefoged Jørgen Jepsen, af Uddegaard og Christen Laugesen den yngreaf Aalling. Vielsesdagen d. 5. April. i Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Rasksen, Christen (f. ABT 1798, d. 02 MAY 1872) og Pedersdatter, Gjertrud Sophie (f. ABT 1811, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1822 - 1830. Corpulerede. 1830. no. 1.
Ungkarl Christen Rasksen af Lund. Pigen Gjertrud Sophie Pedersdatter af Ølgod sogn, nu i Lund. 21 Aar. Forloverne: Gaardfæster Jens Simonsen, Aftægtsmand Rask Jensen Bege af Lund By. Vielses Dagen d. 17 Januar 1830.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Christensen, Niels (f. ABT 1808, d. ?) og Jeppesdatter, Kirsten (f. 1808, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1831 - 1843. Corpulerede. 1837. no. 8.
Ungkarl Niels Christensen af Tange i Gjørding sogn, 29 Aar. Pigen Kirsten Jeppesdatter af Uddegaard 29 Aar. Forloverne er. Sognefoged Jørgen Jepsen Uddegaard. Gaardmand Anders Pedersen af Tange.
Vielsesdagen: den 12 November 1837.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Olesen, Niels (f. ABT 1811, d. ?) og Iversdatter, Ane Magdalene (f. ABT 1802, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1831 - 1843. Corpulerede. 1842. no. 6.
Ungkarl Niels Olesen af Lærkeholt 31 Aar gl. Pigen Ane Magdalene Iversdatter. af Lærkeholt. 40 Aar. gl. Gaardf. Søren Andersen Skovlund og Gaardmand Jens Olesen af Lærkeholt. Vielsen d. 3die Juli 1842. i Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Jensen, Christen (f. ABT 1813, d. ?) og Nielsdatter, Maren (f. ABT 1815, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1831 - 1843. Corpolerede. 1843. no. 6.
Ungkarl Christen Jensen af Aalling 30 Aar gl. Pigen Maren Nielsdatter af Lund 28 Aar gl. Forloverne Gaardfæster Niels Christensen af Lund og Aftægtsmand Jens Jensen af Aalling. Vielses dagen, 26 December 1843. I Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af "Uhd", Hans Nielsen (f. 1786, d. ?) og Hansdatter, Ellen (f. 1793, d. 01 MAR 1837)
Notat: Ansager kirkebog 1822 - 1830. Corpulerede. 1827. no. 7.
Ungkarl Hans Nielsen, af ?? Sogn. 41 Aar gl. Pigen Ellen Hansdatter af Rotviggard her i Sognet, gl. 34 Aar. Forloverne: Gaardm. Hans Prdersen af Rotviggaard og Aftægtsmand Jens Bertelsen af Mølbygaard.. Vielsesdagen den 9de. december. 1827. i Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Jepsen, Thomas (f. 24 NOV 1803, d. 24 SEP 1872) og Sørensdatter, Ane Kirstine (f. ABT 1801, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1822 - 1823. Corpulrede. 1827. no. 4.
Ongkarl Thomas Jepsen af Udde, 23 Aar gl. Pigen Ane Kirstine Sørensdatter af Qvie. 26 Aar gl. Forloverne: Aftægtsmand Christen Mojvig Sørensen af Udde og Gaardfæster Søren Jensen af Qvie. Vielsesdagen, 30 September 1827,. i Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Hendriksen, Jørgen (f. 1788, d. 29 JUL 1837) og Jensdatter, Ellen (f. ABT 1799, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1814 - 1824. Corpulerede. 1818. no. 1.
Jørgen Henriksen, 28 Aar, Gaardmand i Ansager. Ellen Jensdatter 19 Aar, Gaardmands Datter i Ansager. Forloverne: for Brudgommen; Henrik Rasksen af Skovlund for Bruden: Søren Rasmussen af Ansager. Vielseadagen 30 decmber 1817. Viet i Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Sørensen, Christen Mojvig (f. ABT 1769, d. 08 AUG 1829) og Jørgensdatter, Marie (f. 1769, d. 14 NOV 1850)
Notat: Ansager kirkebog 1814 - 1822. Corpilerede. 1816. no. 2.
Christen Mojvig Sørensen, af Ansager. 47 Aar. Smed. Enken Marie Jørgensdatter, 47 Aar, Uddegaard. Forloverne: Sognedegnen Christen Eskesen og Jørgen Jepsen af Uddegaard. Viet i Kirken d. 24 Feb. 1816.
Anmærkning: Manden har været gift og hans forrige Ægteskab er ophævet ved lovlig Bevilling af 29 December 1815.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Hendriksen, Rask (f. 1790, d. ?) og Thomasdatter, Mette (f. , d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1814 - 1822. Corpulerede. 1824. no. 1.
Ungkarl Rask Hendriksen i Skovlund. 33 Aar. Mette Thomasdatter i Krongaard 35 Aar. Ved Bondearbede. Forloverne: Gaardm. Hendrik Rasksen i Skovlund, og Gaardmabd Niels Thomsen i Krongaard. Vielsesdagen d. 13 December 1823. I Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Thuesen, Lars (f. ABT 1785, d. ?) og Jepsdatter, Karen Marie (f. ABT 1789, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1814 - 1822. Corpulerede. 1819. no. 2.
Lars Thuesen 33 Aar. Ungkarl og Gaardmand fra Holsted Sogn og Bye. Karen Marie Jepsdatter, 29 Aar. fra Uddegaard her i Sognet. Forloverne: Jørgen Jepsen af Uddegaard og Hans Thuesen af Qvie begge Gaardmænd. Vielsesdagen d. 12 April 1819 i Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Bertelsen, Niels (f. ABT 1825, d. ?) og Ebbesdatter, Annegen (f. 26 NOV 1825, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1844 - 1856. Corpulerede. 1855. no. 2.
Enkemand efter1ste. Ægteskab Niels Bertelsen 30 Aar gl. Husmand paa Lindborg Mark i Ølgod Sogn. Skifterete attest af 23 December 1854.. Pigen Annegen Ebbesdatter29 Aar gl. af Skovlund her i Sognet.
Forloverne Husmand Jacob Nielsen af G? i Thistrup sognog Aftægtamands mand Vilhelm EEbbesen af Skovlund. Vielsesdagen 25 Februar 1855. i Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Bertelsen, Jens (f. 27 APR 1829, d. ?) og Vad, Maren Poulsen (f. ABT 1844, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1869. Corpulerede no. 9.
Enkemand efter 1ste. Ægteskab Jens Bertelsen 40 Aar gl. i Mølbygaard. Pigen Maren Poulsen Vad , 25 Aar gl. i Mølbygaard. Forloverne: Bertel Jensen, Poul Chr. Vad. Vielsesdagen: 17 Nov. 1869.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Jørgensen, Jens (f. , d. ?) og Christensdatter, Bodil (f. ABT 1713, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1742.
d: 7 November blef Jens Jørgensen af Lund og Bodil Christensdatter af Ansager Corpulerede.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Jensen, Christen (f. ABT 1815, d. ?) og Madsdatter, Johanne (f. 1811, d. 28 AUG 1854)
Notat: Ansager kirkebog 1844 - 1856. Corpulerede. 1848. no. 3.
Ungkarl Christen Jensen af Lund. gl. 33 Aar. Pigen Johanne Madsdatter af Skovlund gil 37 Aar.
Forloverne: Gaardfæster Peder Betelsen i Lund og Gaardfæster Lars Christian Mortensen af Skovlund. Vielsesdagen 3die. December 1848. I Kirken.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Laugesen, Christen (f. ABT 1762, d. 30 AUG 1822) og Pedersdatter, Anne Magdalene (f. 1759, d. 03 FEB 1832)
Notat: Ansager kirkebog 1744 - 1793. fol. 92.
1786. Dom:18de. post Trinit: blev ? unge Karl Christen Laugesen af Aalling og Pigen Anna Magdalena Pedersdatter fra Qvie Trolovet. Ægteviede Dom: 24d. post Trinit: 1786.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Christiansen, Christine (f. 04 FEB 1840, d. ?) og Pedersen, Christen (f. ABT 1842, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog. 1871. Corpulerede no. 3.
Ungkarl Christen Pedersen, hjemme hos Faderen Gaardm. Peder Christian (Pedersen)? form. Christensen af Tiphede, Ansager Sogn, 29 Aar. Pigen Christine Christensen hjemme hos Faderen Christian Poul Hansen af Lund, Aftægtsmand, Pigen er 31 Aar. Forloverne: Peder Christian Christensen, Gmd. i Tiphede. Christian Poul Hansen (m.f.P.) Aftægtsmand i Lund.

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Nielsen, Iver (f. 04 SEP 1844, d. ?) og Thomasdatter, Mette Kirstine (f. 10 MAR 1844, d. 01 MAR 1817)
Notat: Ansager kirkebog 1871, Corpulerede no. 5.
Ungkark og Tjenestekarl Iver Nielsen tjener Gmd. Jens Jørgensen af Lund, 26 Aar. Pige Mette Kirstine Thomsen, en datter af Aftægtsm. Thomas Hendriksen af Sovlund, hjemme hos faderen. Forloverne: Thomas Hendriksen m. f. P. Aftmnd. i Skovlund. Niels Jepsen m. f. P. Aftmnd. i Lærkeholt. Vielsesdagen 8 April 1871

Retur til hovedside


Ægteskab/Samliv af Jensen, Jørgen (f. 1826, d. ?) og Madsen, Margarethe (f. ABT 1829, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1856. Corpulerede. no. Ungkarl Jørgen Jensen i Skovlund 30 Aar gl. Pigen Margarethe Madsdatter i Skovlund 28 Aar gl. Forloverne: Christen Jensen ag Gejl og Mads Lauridsen af Horne sogn.

Retur til hovedside


Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB©  icon (hjemmeside link)GED4WEB© version 2.97 .

Retur til hovedside

Copyright 2005 Niels Winther Christensen