Slægtsdata side 12 (Notater)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.

Christensen, Laust (f. ABT 1792, d. 18 JUN 1828)

Notat: Ansager kirkebog 1828. Døde Mandekjøn. no. 8.
Laust Christensen, Gaardfæster i Aalling. 36½ Aar, gl.
Stilling: Gaardfæster i Aalling
Død: 18 JUN 1828 Aalling, Ansager sogn, Ribe amt
Begravelse: 27 JUN 1828 Ansager sogns kirkegaard

Retur til hovedside


Jensdatter, Karen (f. ABT 1794, d. 20 OCT 1841)
Notat: Ansager kirkebog 1841. Døde kvindekjøn. no. 12.
Karen Jensdatter. Gaardfæster Jens Peder Christensens Hustru af Aalling. født i Torstrup Sogn af Forældrene Gaardfæster Jens Sørensen og Hustru Maren Christensdatter af Yderik. 47 Aar.
(Yderik i Torstrup sogn).
Notat: FT. 1834 Ansager sogn, Ribe amt
Aalling, 17 en Gaard
Jens Peder Christensen, 37 Aar, gift, Gaardmand og Hjulmager
Karen Jensdatter, 40 Aar, gift, hans Kone
Engel Kirstine Lauridsdatter, 11 Aar, ugift, Stedbørn
Christen Lauridsen, 8 Aar, - do -, - do -
Laurids Jensen, 3 Aar, deres Børn
Mette Marie Lauridsdatter, 2 Aar, - do -
Christen Lambertsen, 26 Aar, Ugift, Tjenestekarl
Ane Marie Lauridsdatter, 23 Aar, Ugift, Tjenestepige
Marius Hansen, 26 Aar, Ugift, Hjulsvend
Notat: Der er skifte efter Karen Jensdatter 20 Nov 1841.
Udførlig skiftebrev i Jeppe Hejbøls bog "Ansager Sogns Historie" Side: 310 - 315
Død: 20 OCT 1841 Aalling, Ansager sogn, Ribe amt
Begravelse: 31 OCT 1841 Ansager sogns kirkegård

Retur til hovedside


Christensen, Jens Peder (f. 1798, d. 1845)
Notat: Ansager kirkebog 1798. folio. 11.
Paa Palme Søndag havde Christen Pedersen og Hustru Engel Kiesten Ebbesdatter af Aalling en Søn til Kirke, den 19 Jan: var født og Hjemmedøbt og kaldet Jens Peder. Baar: af faderens Søster Kiesten Pedersdatter af Lærkeholdt, fadderne var Hans Jepsen af Stenderup . Jep Christian og Ole Jepsen af Lærkeholt, Jørgen Lauridsen, Peder Andersens Hustru, Christen Laugesens Hustru Karen Christensdatter og Maren Jensdatter af Aalling.
Notat: FT. 1845 Ansager sogn, Ribe amt
Aalling, 32 en Gaard.
Jens Peder Christensen, 47 Aar, Enkemand, f. i Ansager sogn, Gaardmand og Hjulm. Fæster
Engel Kirstine Lauridsdatter, 22 Aar, Ugift, f. i Ansager sogn, hans Børn
Christen Lauridsen, 19 Aar, ugift, f. i Ansager sogn, - do -
Laurids Jensen, 16 Aar, ugift, - do -, - do -
Jens Jensen, 10 Aar, ugift, - do -, - do -
Inger Kirstine Nielsdatter, 19 Aar, ugift, f. i Ansager sogn, Tjenestepige
Døbt: 1798 Ansager kirke
Stilling: Gaardfæster og Hjulmager i Aalling
Død: 1845 Ansager sogn

Retur til hovedside


Christensen, Lauge (f. 1787, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1787.
Søndagen Sexagesima havde Christen Laugesen den Yngre af Aalling og Hustru An Malene Pedersdatter et drenge barn til Kirke som tilforn af Præsten d. 17 Dec. var hjemmedøbt og kaldet Lauge, hans broders Chresten Laugesens Hustru bar barnet og svarede ved Daaben, fadderne var Peder ?, Christen Jørgensen, Christen Nielsens Hustru og ? alle af Aalling.
Notat: Lauge Christensen kaldtes også Lauge Bro.
Notat: Folketælling 1801. Øster Horne Herred
Folketallet i Ansager Sogn under Ribe Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste. Februar 1801
Alling Bye
8de. Familie
Christen Laugesen den Yngre, Hosbonde, 39 Aar, begge i 1ste. Ægteskab, Gaardbeboer
Anne Malene Pedersdatter, hans Kone, 41 Aar
Lauge Christensen, deres Børn, 13 Aar
Niels Christensen, - do -, 11 Aar
Peder Christensen, - do -, 9 Aar
Sophie Christensdatter, 6 Aar
Sophie Christensdatter, Hosbondes Moder, 72 Aar, Enke efter 1ste. Ægteskab, har ophold ?
Niels Jensen, Tjenestekarl, 19 Aar, ugift
Notat: Folketælling 1834 Ansager Sogn under Ribe Amt
Alling 21 en Gaard
Lauge Christensen, 46 Aar, gift, Gaardmand
Maren Christensdatter, 36 Aar, gift, hans Kone
Christen Laugesen, 11 Aar, deres Børn
Christian Laugesen, 10 Aar, - do -
Ane Malene, Laugesdatter, 7 Aar, - do -
Johanne Laugesdatter, 5 Aar, - do -
Hans Chr. Laugesen, 2 Aar, - do -
Jokum Jensen, 20 Aar, ugift, Tjenestekarl
Ane Malene Nielsdatter, ugift, 17 Aar, Tjenestepige
Notat: Folketælling 1845. Ansager Sogn under Ribe Amt
Alling, 30 en Gaard
Lauge Christensen, 58 Aar, gift, f. i Ansager Sogn, Ribe Amt, Gaardmand, fæster
Maren Christensdatter, 48 Aar, gift, f. i Hodde Sogn, Ribe Amt, hans Kone
Christenn Laugesen, 21 Aar, ugift, f. i Ansager Sogn, deres Børn
Ane Malene Laugesdatter, 18 Aar, - do -, - do -
Johanne Laugesdatter, 16 Aar, - do -, - do -
Hans Chr. Laugesen, 13 Aar, - do -, - do -
Niels Laugesen, 11 Aar, - do -, - do -
Karen Laugesdatter, 8 Aar, - do -, - do -
Notat: Folketælling 1855 Ansager Sogn under Ribe Amt
Alling 33 en Gaard
Lauge Christensen, 68 Aar, gift, f. i Sognet, Gaardmand
Maren Christensdatter, 58 Aar, gift, f. i Hodde Sogn, Ribe Amt, hans Kone
Christen Laugesen, 31 Aar, ugift, f. i Sognet, deres Børn
Ane Malene Laugesdatter, 28 Aar, ugift, f. i Sognet, - do -
Niels Laugesen, 21 Aar, ugift, - do -, - do -
Karen Laugesen, 18 Aar, - do -, - do -
Kirsten Laugesen, 10 Aar, - do -, Plejedatter
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Laugesdatter, Ane Malene (f. 20 FEB 1827, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Laugesdatter, Johanne (f. 24 AUG 1829, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Laugesen, Hans Christian (f. 28 MAR 1832, d. ?)
Notat: Veteranerne:
Hans Christian Laugesen, f. 29. Marts 1832, paa Aalling Brogaard. Indkaldtes til Forstærkningen, saaret ved ybbøl den 17. Marts, døde paa Lazarettet i Borup og ligger begravet paa Varnæs Kirkegaard. Han efterlod sig Enke og to Sønner, Lauritz og Søren. Den sidste overtog Fødegaarden "Lille Krogager", da han blev myndig.
Jeppe Hejbøl "Ansager Sogns Historie" side 142 og 143.
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Laugesen, Niels (f. 11 OCT 1834, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Laugesdatter, Karen (f. 04 APR 1837, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Christensen, Jørgine (f. 10 OCT 1890, d. 21 MAY 1949)
Notat: Vemmelev v. Slagelse.
Oplyst af Gerda Gram.
Notat: Sejstrup syd for Bregninge
Oplys af Gerda Gram.
Død: 21 MAY 1949 Vemmelev
Begravelse: 1949 Vemmelev

Retur til hovedside


Lauridsen, Christen (f. 04 MAR 1826, d. ?)
Notat: Ansager kirkebog 1826. Fødte Mandekjøn. no. 2.
Christen Laustsen, født d. 4 feb. rettet til 4 Marts. Døbt 5 Marts ?. Gaardmand Laust Christensen og Hust. Karen Jensdatter af Aalling. Barr. af Pigen Maren Christensdatter i Aalling. Gaardmand Jens Jørgensen af Gajl. Ungkarl Jens Pedersen Ungkarl Peder Jensen og Jens Pedersens kone, de tre sidste af Aalling.
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Pedersen, Christen (f. ABT 1754, d. ?)
Notat: FT. 1787 Ansager sogn, Lundenæs amt
3. Qvie. 3de Familie
Christen Pedersen, hosbonde, 33 Aar, begge i 1ste. Ægteskab, Gaardbeboer
Maren Madsdatter, Madmoder, 28 Aar, - do -, - do -
Mette Christensdatter, 3 Aar, datter,
Else Christensdatter, 69 Aar, Hosbondes Moder, Enke efter 1ste. Ægteskab, Paa Aftægt
Notat: FT. 1801 Ansager sogn, Ribe amt
Qvie Bye. 11de familie
Christen Pedersen, hosbonde, 46 Aar, Enkemand efter 1ste. Ægteskab, Gaardbeboer
Mette Christensdatter, hans Børn, ugift
Karen Christensdatter, 13 Aar, - do -
Peder Christensen, 8 Aar. - do -
Stilling: Gårdmand i Qvie

Retur til hovedside


Christensen, Lauge (f. ABT 1721, d. 1800)
Notat: Ansager kirkebog 1800.
Dom: 4d. post Trinit: blev Lauge Christensen af Aalling begravet i hans Alders 77 Aar 6 uger 3 dage.
Notat: Folketælling 1787. Øster Horne Herred. (før Øster Herred)
Folketallet i Ansager Sogn under Lundenæs Amt. Den 1ste. Juli 1787, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, Embede og Nærings Vej med videre.

Aalling
3de. Familie
Lauge Christensen, Hosbonde, 66 Aar, begge i 1ste. Ægteskab, Gaardbeboer
Sophie Christensdatter, Madmoder, 59 Aar, - do -
Christen Laugesen, Søn, 27 Aar, gift, Hosværende
Anne Malene Pedersdatter, Hans Hustru, 27 Aar, ligesaa
Thomas Laugesen, Hosbondes Søn, 22 Aar, ugift, tienende
Hans Christian Laugesen, ligesaa, 18 Aar, ligesaa, ligesaa
Stilling: Gårdmand i Aalling
Død: 1800 Aalling, Ansager sogn, Ribe amt
Begravelse: 1800 Ansager sogns kirkegaard

Retur til hovedside


Christensdatter, Sophie (f. ABT 1728, d. 1813)
Notat: Ansager kirkebog 1813.
D: 14d. Novemb: blev Sophie Christensdatter, Christen Laugesens den yngres Moder af Aalling begravet 83 Aar.
Notat: Folketælling 1801. Øster Horne Herred
Folketallet i Ansager Sogn under Ribe Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste. Februar 1801
Alling Bye
8de. Familie
Christen Laugesen den Yngre, Hosbonde, 39 Aar, begge i 1ste. Ægteskab, Gaardbeboer
Anne Malene Pedersdatter, hans Kone, 41 Aar
Lauge Christensen, deres Børn, 13 Aar
Niels Christensen, - do -, 11 Aar
Peder Christensen, - do -, 9 Aar
Sophie Christensdatter, 6 Aar
Sophie Christensdatter, Hosbondes Moder, 72 Aar, Enke efter 1ste. Ægteskab, har ophold ?
Niels Jensen, Tjenestekarl, 19 Aar, ugift
Død: 1813 Aalling, Ansager sogn, Ribe amt
Begravelse: 14 NOV 1813 Ansager sogns kirkegaard

Retur til hovedside


Christensen, Niels (f. 1789, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Christensen, Peder (f. 04 NOV 1791, d. ?)
Notat: Ansager kirkebig 1791.
Paa anden Juledag blev Christen Laugesen den Yngre og Malene Pedersdatter af Olling deres drengebarns hjemme Daab Confirmeret som den 4de. November var hjemmedøbt og kaldet Peder . Baaret af Niels Fuglsangs datter Marie Kirstine af Ansager. Fadderne var Jens Jørgensen
Notat: Peder Christensen blev uddannet som Hølesmed og købte Gaarden no. 7. i Qvie, hvor han drev Proffisionen som Hølesmed
Matr. no. 7: Qvie. Østergaard eller Knudsminde.
Peder Christensen kaldtes også Peder Østergaard.
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Laugesen, Christian (f. 12 NOV 1824, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Sørensen, Jens (f. , d. ?)
Stilling: Gaardfæster i Yderik, Torstrup sogn

Retur til hovedside


Jensen, Laurits (f. 02 SEP 1829, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Jensen, Jens (f. 03 OCT 1835, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB©  icon (hjemmeside link)GED4WEB© version 2.97 .

Retur til hovedside

Copyright 2005 Niels Winther Christensen