Slægtsdata side 13 (Notater)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.

Christensen, Laurits (f. 04 OCT 1855, d. ?)

Stilling: Lærer ved Realskolen i Holstebro

Retur til hovedside


Christensen, Jens Peder (f. 07 NOV 1858, d. ?)
Døbt: --ikke vist--
Konfimation: Dato: 05 OCT 1873
Sted: Ansager kirke

Retur til hovedside


Christensen, Hansine Kristine (f. 05 JUN 1864, d. ?)
Konfimation: Dato: 06 OCT 1878
Sted: Ansager kirke

Retur til hovedside


Christensen, Kirstine (f. 29 SEP 1884, d. 08 FEB 1967)
Død: 08 FEB 1967 Åsled
Begravelse: 1967 Kvong

Retur til hovedside


Christensen, Magrethe (f. 0 JUN 1886, d. 12 DEC 1966)
Død: 12 DEC 1966 Brørup
Begravelse: 1966 Nykirke

Retur til hovedside


Christensen, Aksel (f. 17 DEC 1892, d. 18 MAY 1978)
Død: 18 MAY 1978 Endrup
Begravelse: 1978 Nykirke

Retur til hovedside


Christensen, Sigrid (f. 31 FEB 1897, d. 13 JAN 1951)
Død: 13 JAN 1951 Lunde
Begravelse: 1951 Fåborg

Retur til hovedside


Christensen, Dagmar (f. 19 JAN 1899, d. 26 APR 1983)
Død: 26 APR 1983 Fåborg
Begravelse: 1983 Fåborg

Retur til hovedside


Christensen, Magrethe (f. , d. OKT 1946)
Død: OKT 1946

Retur til hovedside


Thomsen, Andreas Kornelius Sigbrandt (f. 13 MAR 1858, d. ?)
Stilling: Vinterlærer i Hoddeskov

Retur til hovedside


Vad, Jens Poulsen (f. 22 SEP 1852, d. ?)
Stilling: Købmand i Mølby Kro

Retur til hovedside


Laugesen, Jens (f. ABT 1743, d. 1794)
Notat: FT. 1787. Ansager sogn, Lundenæs amt, Øster Horne Herred
Schaulund, 2den. familie
Jens Laugesen, Hosbonde, 44 Aar, begge i 1ste. Ægteskab, Gaardbeboer
Johanne Jensdatter, Madmoder, 58 Aar, - do -
Lauge Christensen, Hosbondes fader, 75 Aar, Begge 1ste. Ægteskab, Sogne Foged, Paa Aftægt
Maren Nielsdatter, hans Hustru, 78 Aar, Begge 1ste. Ægteskab, paa Aftægt
Else Pedersdatter, Hosbondes Søster Datter, 13 Aar, ugift, hosværende
Stilling: Gaardmand i Skovlund
Død: 1794 Skovlund, Ansager sogn, Ribe amt

Retur til hovedside


Hansdatter, Johanne (f. 1729, d. 1795)
Død: 1795

Retur til hovedside


Christensdatter, Kirsten (f. 1742, d. 1782)
Død: 1782

Retur til hovedside


Jensdatter, Sophie (f. 1750, d. 1822)
Død: 1822

Retur til hovedside


Christensen, Lauge (f. ABT 1712, d. ABT 1794)
Stilling: Gaardmand i Skovlund
Død: ABT 1794

Retur til hovedside


Nielsen, Maren (f. 1708, d. 1788)
Død: 1788

Retur til hovedside


Thomasdatter, Anna (f. ABT 1668, d. 1740)
Notat: Ansager kirkebog 1740.
Domin: 23de. post. Trinit: d: 20de. Novembr. blef Thønis Christensens huustru af Udde Jordet. gammel 72 Aar.
Notat: Tonnes blev gift med Thomas Nielsen Uddes datter, Anna Thomasdatter, og var fæstebonde under Ribe Hosbital.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tonnes skulle iflg. lit. være gift med Anna Norby. Dette er ikke sandt, Tonnes Christensen var ikke gift med Anne Nordby,
datter af Cristen Norby og Helene Mosmand. Se nedenfor:

Kilde: Om det gamle Urup af J. Kirkebye.
Se "JYDSK HISTORIE OG TOPOGRAFI" Bind III 1870 - 1
Udgivet af "Det jydske historisk - topografiske selskab.
Ålborg. Forlagt af Marinus M. Schultz og trykt hos Oluf Olufsen.
Side 411 til 422.
Død: 1740 Uddegaard, Ansager sogn, Ribe amt
Begravelse: 20 NOV 1740 Ansager sogns kirkegaard

Retur til hovedside


Christensen, Tonnes (f. ABT 1669, d. 1751)
Notat: Ansager kirkebog 1751.
Dca: 1 Adv. Tønnis Christensen af Udde. gl. 82 aar.
Notat: Tonnes/Tønnis/Tønnes Christensen var ifølge fæstebrevet 1702 fra Foersum i Egevad sogn. og her var han endnu 1702 ejer af jordegods, idet han (fejlagtigt benævnt Thomas) 1.12.1702, læst 29.9.(5), udstedte et pantebrev på 80 rdlr. til Niels Andersen Boltrup til Østergaard (Lyne sogn) med pant i 1/4 af Peder Nielsens gaard, 1/4 af-Niels Christensens bol og 1/3 af halvbolet Sandholt, beboet af Søren Pedersen, alt i Foersum og tilsammen 2 tdr. 1 skp. 1. fjk. 2. alb. hartkorn; som vitterlighsvidne nævnes da "min kære broder, velforstandig mand Jens Christensen i Foersum Mølle".
En tredie bror var Poul Christensen (Tarm) i Foersum. Ved skifterne 28. 1. 1727 og 4.7.1737 eftewr baade Elsebet Dorethe Michelsdatter, d. 30.12.1726, og hendes efterlevende mand Poul Christensen, d. 4.6.1737. nævnes som Pouls bror "Tønnis Christensen" i Ud i Ansager sogn". 1727 siges Poul 6.7.1719 at have fæstet sin gaard af broderen (Tønnis Christensen), der havde købt den af sr. Morten Jepsen (Tarm) på Rækkegaard; 1727 ejede Poul selv Niels Poulsen Glarmesters gaard i Foersum med 1 td. 2 skpr. 1 fjk. 1/4 alb. hartkorn, hvoraf han havde bortfæstet halvdelen til sin moster Mette Poulsdatter. - Da Poul Christensen i Foersum ved skøde af 28.12.1735, læst 21.5,1738. solgte sidstnævnte gaard ("bolig") til sønnen Hans Heinrich Poulsen blev det oplyst, at Poul havde arvet den "efter sin salig fader Christen Sørensen i Foersum.Nedenstående citat vedr. Tonnes giftemål med Anne Norby er ikke rigtigt.
(Søn af Cristen Tonnesen ejer af Uddegaard. Tonnes blev gift med en adelig Dame, en Datter af Kristen Nordby til Lunderupgaard ved Navn Anne Nordby. Cristen Nordby var en søn af Bendix Nordby, ejer af Urup, Donslund og Lunderupgaard samt Kirkerne i Grindsted, Vorbasse og Ansager. Lunderup og sandsynligvis også Ansager kirke havde han faaet i Medgift med sin tidligt afdøde Hustru. Det var derfor ikke saa mærkeligt, at han lod sønnen Christen Nordby overtage Lunderupgaard og Ansager kirke. Efter Kristen Nordbys død solgte hans enke 1679 baade Lunderupgaard og Ansager Kirke, men beholdt dog en eng, der havde tilhørt kirken, ligesom hun ogsaa havde andel i Donslund som arv efter sin mands broder, Peder Nordby. Enken Helene Mosmann tog da sammen med sin datter "Anna Nordby" ophold i Varde. Saa hændte det sig , at Tonnes fra Uddegaard var kørende til Donslund Mølle for sin fader, Faa dage efter skulle han til Varde, og fæsteren af Donslund Mølle sendte da Cristen Nordbys Enkes andel i fæsteafgiften med Tonnes ud til hende i Varde. Siden rejste andre i slægten sag imod hende for at fratage hende retten til andel i Donslund og fæsteafgiften deraf. Da kom Tonnes hende til hjælp, idet han kunne bevidne, at hun tidligere havde oppebaaret denne fæsteafgift. Dette bevirkede at tonnes ofte kom i deres hjem, og det endte med, at han hjemførte Anna Nordby som hustru paa Uddegaard. uddrag fra "Ansager sogns historie" side 206-207.)
Død: 1751 Uddegaard, Ansager sogn, Ribe amt
Begravelse: 1751 Ansager sogn, Ribe amt

Retur til hovedside


Tonnesdatter, Maren (f. ABT 1702, d. 1769)
Døbt: ABT 1702 Ansager kirke
Død: 1769 Uddegaard, Ansager sogn, Ribe amt
Begravelse: 15 JUL 1769 Ansager kirkegaard

Retur til hovedside


Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB©  icon (hjemmeside link)GED4WEB© version 2.97 .

Retur til hovedside

Copyright 2005 Niels Winther Christensen